จิตวิทยาและจิตเวชศาสตร์

คุณสมบัติการสื่อสาร

คุณสมบัติการสื่อสารการอธิบายของพวกเขานั้นขึ้นอยู่กับความเป็นปัจเจกชนของผู้คนโดยใช้เครื่องมือการสื่อสารด้วยวาจาและอวัจนภาษาลักษณะของปฏิสัมพันธ์ทางสื่อสารที่เป็นของการก่อตัวทางสังคมกลุ่มเชื้อชาติสัญชาติระดับวัฒนธรรมศาสนาที่พักอาศัยการอบรมปัจจัยอื่น ๆ

การสื่อสารมักหมายถึงปฏิสัมพันธ์การสื่อสารของแต่ละบุคคลซึ่งดำเนินการโดยใช้เครื่องมือการพูดที่เฉพาะเจาะจงและผลกระทบที่ไม่ใช่คำพูด ปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขการมีส่วนร่วมของการสื่อสารในด้านอารมณ์ความรู้แรงจูงใจและพฤติกรรม

ภายใต้การติดต่อสื่อสารหมายถึงปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาพิเศษสาระสำคัญซึ่งอยู่ในการเกิดของเนื้องอกทางจิตของแต่ละบุคคลสะสมในตัวเองผลของความรู้ของวัตถุเฉพาะของความเป็นจริงรวมปฏิกิริยาทางอารมณ์ทั้งหมดและการตอบสนองพฤติกรรมกับวัตถุนี้

คุณสมบัติของการสื่อสารกับเพื่อน

การพัฒนาอย่างเข้มข้นในเด็กที่มีปฏิสัมพันธ์เชิงสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานเกิดขึ้นในช่วงวัยแรกรุ่น ตั้งแต่ในช่วงเวลานี้วัยรุ่นมีส่วนร่วมในขอบเขตของผลประโยชน์ที่ไม่เหมือนเด็กซึ่งกระตุ้นให้พวกเขาเปลี่ยนความสัมพันธ์กับสังคมรอบข้างอย่างกระตือรือร้น พวกเขาเริ่มกำหนดความต้องการบุคลิกภาพของตัวเองและผู้ใหญ่พวกเขาต่อต้านและประท้วงเมื่อพวกเขาไม่ได้รับการปฏิบัติเหมือนผู้ใหญ่

ช่วงวัยแรกรุ่นมีลักษณะที่แตกต่างกันสองระบบความสัมพันธ์ที่มีความสำคัญสำหรับการพัฒนาของจิตใจ ระบบแรกแสดงให้เห็นถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใหญ่และอื่น ๆ ที่มีเพื่อน ความสัมพันธ์กับเพื่อนมักขึ้นอยู่กับความเสมอภาคความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่นั้นยังคงไม่เท่าเทียมกัน เนื่องจากการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานกับวัยรุ่นเริ่มเห็นว่ามีประโยชน์มากขึ้นในการตอบสนองความสนใจและความต้องการที่สำคัญของพวกเขา ดังนั้นช่วงนี้จึงมีระยะห่างจากโรงเรียนและครอบครัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปวัยรุ่นเริ่มให้ความสำคัญกับเพื่อนมากขึ้น

ความสัมพันธ์ในวัยแรกรุ่นของเด็กกับเพื่อนเพื่อนและเพื่อนร่วมชั้นนั้นมีความซับซ้อนมีความหลากหลายและมีความหมายมากกว่านักเรียนที่อายุน้อยกว่า และการสื่อสารกับผู้ใหญ่ได้หยุดที่จะแก้ไขปัญหาเร่งด่วนทั้งหมดของวัยรุ่นในทางตรงกันข้ามการแทรกแซงของผู้ปกครองมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดการประท้วงและความไม่พอใจ

คุณลักษณะของการสื่อสารของวัยรุ่นอยู่ในการโต้ตอบการสื่อสารที่มีค่าสุดเหวี่ยงกับเพื่อนร่วมงานซึ่งช่วยลดคุณค่าของการสื่อสารกับผู้ใหญ่

ในยุคนี้เนื้อหาของการสื่อสารก็เปลี่ยนไปเช่นกัน วัยรุ่นไม่ค่อยสนใจประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และพฤติกรรมพวกเขาสนใจในการสื่อสารส่วนบุคคลและการพัฒนาความเป็นปัจเจก

ลักษณะของการสื่อสารกับเด็ก ๆ ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อประกอบด้วยความเป็นไปได้ของการฝึกฝนทักษะและวิธีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและผ่านโรงเรียนพิเศษของความสัมพันธ์ทางสังคมผ่านความสัมพันธ์ในสภาพของความเสมอภาคอายุ

การสื่อสารระหว่างวัยรุ่นกลายเป็นเรื่องดึงดูดจนเกินไปพวกเขามักจะลืมเรื่องงานบ้านและบทเรียน ตอนนี้วัยรุ่นเชื่อมั่นในปัญหาและความลับของเขาไม่ได้อยู่กับพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ที่สำคัญของเขาอีกต่อไป คุณลักษณะของการสื่อสารของวัยรุ่นในสภาพของความเสมอภาคอายุอยู่ในความจริงที่ว่าเด็ก ๆ พยายามที่จะตระหนักถึงความต้องการส่วนตัวของตนเองเพื่อกำหนดศักยภาพในการสื่อสาร และสำหรับสิ่งนี้พวกเขาต้องการอิสระและความรับผิดชอบส่วนบุคคล ดังนั้นบ่อยครั้งที่วัยรุ่นมักจะปกป้องเสรีภาพส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมที่สุดเพื่อสิทธิในการเป็นผู้ใหญ่

ในวัยแรกรุ่นวัยรุ่นมีความโดดเด่นด้วยการเกิดขึ้นของความสัมพันธ์อีกสองประเภทที่อ่อนแอหรือไม่ได้แสดงออกมาในช่วงแรก: เป็นมิตรและเป็นมิตร ในช่วงอายุที่มากขึ้นเด็กชายและเด็กหญิงแสดงความสัมพันธ์สามประเภทที่แตกต่างกันในระดับของความใกล้ชิดสาระสำคัญและฟังก์ชั่น

ความสำเร็จในแวดวงของคนรอบข้างในวัยรุ่นนั้นประมาณไว้เหนือสิ่งอื่นใด ในชุมชนวัยรุ่นขึ้นอยู่กับระดับของการพัฒนาและการเลี้ยงดูรหัสแห่งเกียรติยศที่แปลกประหลาดได้รับการพัฒนาโดยแรงโน้มถ่วง กฎส่วนใหญ่นำมาจากความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่

ในกลุ่มวัยรุ่นมักมีความสัมพันธ์เป็นผู้นำเกิดขึ้น ความสนใจของผู้นำมีความสำคัญและมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับเด็กผู้หญิงและคนหนุ่มสาวที่ไม่ได้อยู่ในศูนย์กลางของความสนใจของคนรอบข้าง

วัยรุ่นมีความโดดเด่นด้วยความสามารถในการปรับตัวได้อย่างมาก (ความสอดคล้อง) ในกลุ่มของพวกเขาพร้อมกับมุ่งเน้นไปที่การจัดตั้งและการอนุมัติตัวเองในหมู่เพื่อนของพวกเขา เด็กหนุ่มขึ้นอยู่กับกลุ่มเขาปรารถนาที่จะทำสิ่งต่าง ๆ และพร้อมที่จะกระทำการที่ทีมผลักเขา

คุณสมบัติของการสื่อสารของวัยรุ่น - การเปลี่ยนเป็นกิจกรรมประเภทอิสระเนื่องจากการเปลี่ยนไปสู่ขั้นตอนต่อไปของวัยรุ่น วัยรุ่นที่มีอายุมากกว่าไม่สามารถนั่งที่บ้านได้เขามักจะกระตือรือร้นที่จะทำสิ่งเดียวกันกับเพื่อนร่วมงานในขณะที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงชีวิตกลุ่ม นี่ถือเป็นคุณสมบัติเฉพาะของเด็กในวัยรุ่น คุณลักษณะนี้แสดงออกมาในวัยรุ่นโดยไม่คำนึงถึงระดับของการก่อตัวของความต้องการในการโต้ตอบการสื่อสารความต้องการในเครือ

ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับคนรอบข้างโดยวัยรุ่นมีการรับรู้และประสบการณ์ที่ค่อนข้างยาก เด็กหลายคนในวัยนี้รับรู้ถึงการล่มสลายของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับเพื่อนของพวกเขาเป็นละครส่วนตัว

ในสมาคมที่ไม่เป็นทางการของวัยรุ่นจะมีคำสแลงหรือ argot (ศัพท์แสง) ที่เฉพาะเจาะจง ยิ่งกว่านั้นคำพูดของพวกเขาอาจประกอบด้วยคำแสลงทั้งหมดหรือมีคำสแลงและสำนวนต่าง ๆ ที่หมุนเวียน

นอกจากคำพูดแสลงที่รวมเด็กเข้าด้วยกันแล้วควรให้ความสนใจกับท่าโพสท่าและท่าทางซึ่งสามารถก้าวร้าวลบระยะห่างออกไปและบางครั้งก็เหยียดหยามเหยียดหยาม การสื่อสารที่ไม่ใช่คำพูดของวัยรุ่นอาจทำให้เกิดการประท้วงจากผู้ใหญ่ที่มองพฤติกรรมนี้

การแสดงภาษาเป็นเรื่องปกติในหลายประเทศท่าทางการล้อเล่นดึงดูดความสนใจหรือกระตุ้นความก้าวร้าว

การแสดงกำปั้นเป็นสัญญาณของการคุกคามหรือความโกรธ

การบิดนิ้วที่วัดแสดงให้เห็นว่าบุคคลนั้นมีสมองไม่เพียงพอที่จะเข้าใจอะไรบางอย่าง

มะเดื่อเป็นท่าทางที่หยาบคายและก้าวร้าวซึ่งหมายถึงการปฏิเสธการดูหมิ่นหรือเยาะเย้ยดูถูกเหยียดหยาม

สำหรับอายุของวัยรุ่นการหาเพื่อนมีความสำคัญยิ่งและมีค่าเกินกว่า ไม่เพียง แต่เพื่อนหญิงเท่านั้นที่แสดงความรู้สึกผ่านการกอด แต่เด็กชายวัยรุ่นก็มีแนวโน้มที่จะแสดงความเป็นเพื่อนในลักษณะนี้

เงื่อนไขที่สำคัญที่สุดสำหรับการสร้างสายสัมพันธ์ที่เป็นมิตรของวัยรุ่นคือพวกเขามีความคล้ายคลึงกันในความสนใจและกิจกรรมของพวกเขา บ่อยครั้งที่ความเห็นอกเห็นใจต่อเพื่อนและความปรารถนาที่จะเป็นเพื่อนกับเขากลายเป็นสาเหตุของการเกิดความสนใจในกิจกรรมกีฬาและงานอดิเรกอื่น ๆ ที่สหายให้ความสนใจ เป็นผลให้วัยรุ่นมีความสนใจใหม่

คุณสมบัติการสื่อสารกับผู้ใหญ่

การพัฒนาความคิดของเด็กเริ่มต้นด้วยการโต้ตอบการสื่อสาร บุคคลที่ถูกกีดกันการสื่อสารตั้งแต่แรกเกิดจะไม่เป็นบุคคลที่มีอารยธรรมเป็นสมาชิกของสังคมที่มีการพัฒนาด้านศีลธรรมและทางวัฒนธรรม บุคคลดังกล่าวจะมีลักษณะคล้ายกับบุคคลที่มีอาการทางกายวิภาคและสรีรวิทยาภายนอก

ในกระบวนการของการสื่อสารเด็กพัฒนาได้รับ neoplasms จิตใจที่มั่นคงและคุณภาพพฤติกรรม ท้ายที่สุดเด็ก ๆ ในวัยก่อนวัยเรียนยังไม่สามารถหาคำตอบในหนังสือได้อย่างอิสระดังนั้นการสื่อสารกับผู้ปกครองจึงมีบทบาทสำคัญสำหรับพวกเขา เป็นผู้ปกครองที่เปิดโลกทัศน์ให้เด็ก ๆ ได้เต็มไปด้วยสิ่งที่น่าสนใจอารมณ์หลากหลายกิจกรรมสนุกสนาน ต้องขอบคุณการสื่อสารกับผู้ใหญ่เด็กทารกเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับโลกและตัวมันเอง ในขณะที่ผู้ปกครองไม่ได้อธิบายให้เด็ก ๆ ทราบว่าเป็นฤดูหนาวข้างนอกหิมะปกคลุมพื้นในฤดูหนาวและหิมะเป็นสีขาวพวกเขาจะไม่รู้จักมัน

บุคลิกภาพในวัยเด็กและความสนใจความเข้าใจในตัวเองความรู้สึกตัวและความรู้สึกตัวเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใหญ่เท่านั้น ครอบครัวสำหรับทารกแรกเกิดเป็นขั้นตอนแรกของการติดต่อสื่อสาร เป็นผลมาจากการเลี้ยงดูครอบครัวว่ามีการวางรากฐานและทักษะการสื่อสารซึ่งเด็กจะได้รับการพัฒนาและพัฒนาในอนาคต

ลักษณะทางจิตวิทยาของการสื่อสารในวัยเด็กก่อนวัยเรียนกับผู้ใหญ่ที่สำคัญจะได้รับธรรมชาติเสริม เนื่องจากการพัฒนาคำพูดทำให้มีโอกาสในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นมากขึ้น เด็กสามารถโต้ตอบได้ไม่เพียง แต่ด้วยความเคารพต่อวัตถุและปรากฏการณ์ที่รับรู้เท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับวัตถุที่สามารถจินตนาการได้จินตนาการซึ่งไม่อยู่ในสถานการณ์การสื่อสาร ซึ่งหมายความว่าการสื่อสารนั้นเกินขอบเขตของสถานการณ์ที่รับรู้เช่น เป็นของธรรมชาติที่ทำงานพิเศษ

การสื่อสารที่สร้างสรรค์พิเศษมีสองประเภทระหว่างเด็กและผู้ใหญ่: การรับรู้ (cognitive) และส่วนตัว ตอนอายุ 5 ปีเด็กมีรูปลักษณ์ทางวรรณกรรมพิเศษซึ่งมีแรงจูงใจด้านบุคลิกภาพและความต้องการการเคารพต่อผู้ใหญ่โดยธรรมชาติ เมื่อโตขึ้นเด็ก ๆ จะได้รับรูปแบบการสื่อสารพิเศษที่มีความแตกต่างจากความต้องการความเข้าใจซึ่งกันและกันความเห็นอกเห็นใจและแรงจูงใจส่วนตัวสำหรับการสื่อสาร คำพูดเป็นเครื่องมือหลักสำหรับรูปแบบการสื่อสารที่สร้างสรรค์เป็นพิเศษ

ปฏิสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์บุคลิกภาพส่วนบุคคลพิเศษของเด็กกับผู้ใหญ่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการสร้างบุคลิกภาพของเด็ก ในกระบวนการปฏิสัมพันธ์เช่นนี้เด็ก ๆ จะเข้าใจบรรทัดฐานศีลและกฎของพฤติกรรมอย่างมีสติ สิ่งนี้นำไปสู่การก่อตัวของจิตสำนึกทางศีลธรรมและจริยธรรม ผ่านการปฏิสัมพันธ์ส่วนตัวเด็ก ๆ เรียนรู้ที่จะมองตนเองจากภายนอกและนี่ถือเป็นเงื่อนไขที่สำคัญที่สุดสำหรับการสร้างความตระหนักในตนเองและการควบคุมตนเอง ในการปฏิสัมพันธ์ส่วนบุคคลเด็กเรียนรู้ที่จะแยกแยะความแตกต่างระหว่างบทบาทที่แตกต่างกันของผู้ใหญ่ (เช่นครูหรือแพทย์) และเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับพวกเขาตามความคิดของพวกเขา

ในวัยแรกรุ่นทักษะการสื่อสารกับผู้ใหญ่และครูที่สำคัญยังคงได้รับการพัฒนา แต่ภายใต้อิทธิพลของความรู้สึกที่เป็นผู้ใหญ่

หนึ่งในคุณสมบัติหลักของวัยรุ่นนั้นถือเป็นการเปลี่ยนแปลงของบุคคลที่สำคัญและการเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์กับผู้สูงอายุ เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ใหญ่วัยรุ่นสรุปได้ว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างพวกเขากับผู้ใหญ่ ดังนั้นพวกเขาจึงเริ่มเรียกร้องจากผู้ปกครองและผู้ใหญ่คนอื่น ๆ ไม่ให้ปฏิบัติต่อพวกเขาเล็ก ๆ

วัยหนุ่มสาวเป็นที่ประจักษ์ในทัศนคติของเขาที่มีต่อตัวเอง เมื่ออายุของวัยรุ่นพวกเขาเริ่มพิจารณาตัวเองเป็นผู้ใหญ่ซึ่งทิ้งรอยการสื่อสารกับเพื่อนและผู้ใหญ่ วัยรุ่นเริ่มเรียกร้องความเสมอภาคในความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่และไปสู่ความขัดแย้งได้ง่ายเพื่อปกป้องความเป็นอิสระและตำแหน่งผู้ใหญ่ วัยรุ่นในวัยรุ่นปรากฏตัวในความมุ่งมั่นสู่อิสรภาพความปรารถนาที่จะแยกแยะแง่มุมบางประการของชีวิตของพวกเขาออกจากการแทรกแซงจากภายนอกโดยเฉพาะพ่อแม่

คุณสมบัติทางจิตวิทยาของการสื่อสารของวัยรุ่นกับผู้ใหญ่นั้นเป็นสัดส่วนโดยตรงกับเนื้องอกกลางของวัยนี้ซึ่งเป็นความรู้สึกถึงความเป็นผู้ใหญ่

ความสัมพันธ์ระหว่างวัยรุ่นกับผู้ปกครองไม่เท่ากัน ผู้ปกครองส่วนใหญ่คุ้นเคยกับการทิ้งลูกตั้งแต่แรกเกิดดังนั้นพวกเขาจึงค่อนข้างเจ็บปวดที่พบว่าการควบคุมและพลังของพวกเขาลดลง เนื่องจากการเพิ่มขึ้นบางครั้งถึงครอบงำการควบคุมโดยผู้ปกครองในการศึกษาพฤติกรรมพฤติกรรมการเลือกเพื่อน ฯลฯ มีปัญหาในการสื่อสารระหว่างเด็กและผู้ปกครอง

การขาดความไว้วางใจในการสื่อสารระหว่างวัยรุ่นกับพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ที่สำคัญอื่น ๆ ถือเป็นหนึ่งในสาเหตุที่สำคัญที่สุดของความวิตกกังวล

คุณสมบัติของการสื่อสารของเด็กวัยก่อนวัยเรียน

ในช่วงก่อนวัยเรียนโลกของลูกไม่ได้อยู่แค่ในครอบครัวอีกต่อไป ตอนนี้สำหรับเขาแล้วคนสำคัญไม่เพียง แต่เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายพี่ชายหรือน้องสาวเท่านั้น แต่ยังเป็นเด็กวัยหัดเดินคนอื่น ๆ ที่มีอายุใกล้เคียงกัน เมื่อเด็กโตขึ้นความสัมพันธ์และความขัดแย้งกับคนรอบข้างจะมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ เด็กก่อนวัยเรียนเป็นเพื่อนกันและเข้าสู่การทะเลาะวิวาททำขึ้นและไม่พอใจอีกครั้งบางครั้งพวกเขาก็อิจฉาและทำ "เคล็ดลับสกปรก" ช่วยกัน อารมณ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กก่อนวัยเรียนที่มีประสบการณ์

ประสบการณ์ของความสัมพันธ์ครั้งแรกกับเพื่อนถือว่าเป็นพื้นฐานของการสร้างเสริมบุคลิกภาพของเด็ก ความรู้สึกของความสงบ, ความพึงพอใจของเด็ก, การดูดซึมของบรรทัดฐานของความสัมพันธ์กับเด็กคนอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับรูปแบบของการสื่อสารในสถานที่ในหมู่เพื่อน ประสบการณ์ครั้งแรกนั้นเป็นตัวกำหนดทัศนคติของบุคคลต่อบุคคลของเขาต่อคนรอบตัวเขาต่อจักรวาลโดยรวม ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์นี้จะเป็นบวก สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนจำนวนมากในวัยนี้ทัศนคติเชิงลบต่อสังคมซึ่งจะมีผลกระทบที่ค่อนข้างเศร้าในอนาคตอาจก่อตัวและรวมตัวต่อไป ในการปฏิสัมพันธ์การสื่อสารของเด็กก่อนวัยเรียนความสัมพันธ์ที่โดดเด่นด้วยการเกิดขึ้นของเพื่อนที่ต้องการและปฏิเสธถูกสร้างขึ้นค่อนข้างรวดเร็ว

งานที่สำคัญที่สุดของผู้ปกครองคือการระบุปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างทันเวลาในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความช่วยเหลือในการเอาชนะพวกเขาซึ่งควรจะอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจในแรงจูงใจทางจิตวิทยาพื้นฐานสถานการณ์ปัญหาของการสื่อสารระหว่างบุคคลระหว่างเด็ก ท้ายที่สุดแล้วมันเป็นแรงจูงใจภายในที่ทำให้เด็กขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานของเขาอย่างต่อเนื่องนำเขาไปสู่การแยกวัตถุหรืออัตนัยบังคับให้เด็กรู้สึกเหงาซึ่งเป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่ร้ายแรงที่สุดและเป็นอันตรายต่อบุคคล

การสื่อสารกับคนรอบข้างถือเป็นโรงเรียนด้านความสัมพันธ์ทางสังคม เมื่อพวกเขาโตขึ้นเด็ก ๆ อายุเจ็ดขวบก็เปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อนักเรียนร่วมของพวกเขาอีกครั้ง ในวัยนี้พวกเขามีความสามารถในการสื่อสารพิเศษที่ไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ เด็ก ๆ สามารถแบ่งปันสิ่งที่พวกเขาได้เห็นและเยี่ยมชมพูดคุยเกี่ยวกับแผนการหรือความชอบของพวกเขาประเมินคุณภาพลักษณะนิสัยและการกระทำของเด็กคนอื่น ๆ เมื่อถึงวัยอนุบาลเด็ก ๆ สามารถพูดคุยกันเป็นเวลานานได้โดยไม่ต้องลงมือปฏิบัติใด ๆ เมื่ออายุหกขวบการมีส่วนร่วมและความรู้สึกทางอารมณ์ของเด็กในประสบการณ์ของปีเดียวกันหรือในกิจกรรมร่วมกันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ บ่อยครั้งที่เด็กวัยอนุบาลสามารถสังเกตการกระทำของเพื่อนได้อย่างใกล้ชิด

คุณสมบัติของการสื่อสารของเด็กวัยก่อนเรียนมีความโดดเด่นด้วยความจริงที่ว่าเด็ก ๆ ไม่เพียงแค่พูดคุยเกี่ยวกับตัวเองอีกต่อไป แต่ยังถามคำถามในวัยเดียวกัน เมื่อถึงวัยนี้พวกเขาสนใจสิ่งที่เพื่อนของพวกเขากำลังจะทำสิ่งที่เขาชอบและสิ่งที่ไม่ว่าเขาอยู่ที่ไหนและสิ่งที่เขาเห็น ในคำถามที่ไร้เดียงสาดังกล่าวการเกิดของทัศนคติส่วนตัวที่เห็นแก่ผู้อื่นเห็นแก่ผู้อื่นจะปรากฏขึ้น เมื่ออายุหกขวบทารกจำนวนมากมีความปรารถนาที่จะช่วยเหลือเพื่อนของพวกเขาให้หรือให้บางสิ่งบางอย่างแก่พวกเขา

คุณสมบัติของการสื่อสารที่ไม่ใช้คำพูด

คุณสมบัติของการสื่อสารของผู้คนที่ไม่ใช้คำพูดประกอบไปด้วยการใช้ท่าทางท่าทางการแสดงออกทางสีหน้าและอื่น ๆ แทนที่จะใช้ระบบภาษาการสื่อสารดังกล่าวถือว่ามีความกระชับและเชื่อถือได้มากที่สุด

บุคคลผู้สื่อสารไม่เพียง แต่รับฟังข้อมูลทางวาจาเท่านั้น แต่ยังมองเข้าไปในดวงตาของคู่สนทนาด้วยเช่นกันรับรู้เสียงต่ำจังหวะการพูดน้ำเสียงการแสดงออกทางสีหน้าและท่าทาง คำพูดสามารถถ่ายทอดข้อมูลเชิงตรรกะและเครื่องมือสื่อสารที่ไม่ใช้คำพูดสามารถเสริมและเติมข้อมูลนี้ด้วยอารมณ์

คุณสมบัติของการสื่อสารที่ไม่ใช้คำพูด - การสื่อสารที่ไม่มีคำพูดมักเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว การสื่อสารที่ไม่มีการพูดสามารถเสริมและเสริมสร้างการสื่อสารด้วยวาจาหรือในทางตรงกันข้ามวัตถุและทำให้มันอ่อนแอ

การสื่อสารที่ไม่ใช้คำพูดถือเป็นรูปแบบเก่าและพื้นฐานของการสื่อสาร บรรพบุรุษของบุคคลที่สมเหตุสมผลมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันผ่านท่าทางและการแสดงออกทางสีหน้าอัตราการหายใจตำแหน่งของร่างกายจ้องมอง ฯลฯ

ภาษาที่ไม่ใช้คำพูดเป็นภาษาสากล (ตัวอย่างเช่นเด็กทารกหัวเราะด้วยวิธีเดียวกัน) และแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมและสัญชาติ ตามเนื้อผ้าการสื่อสารที่ไม่ใช่คำพูดจะปรากฏขึ้นเอง

คำพูดสามารถถ่ายทอดองค์ประกอบทางตรรกะของข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์แบบและเครื่องมือทางวาจาจะถ่ายทอดเนื้อหาทางอารมณ์ของการพูดได้ดีขึ้นมาก

ลักษณะเฉพาะของการสื่อสารของผู้คนด้วยความช่วยเหลือของวิธีการที่ไม่พูดก็คือการสื่อสารดังกล่าวค่อนข้างควบคุมและควบคุมได้ยากแม้โดยนักแสดงมืออาชีพ Поэтому невербальная коммуникация является значительно более достоверной, информативной и надежной, чем вербальная.

Человек может научиться контролировать часть характерных особенностей невербального общения. อย่างไรก็ตามเขาไม่สามารถเรียนรู้ที่จะควบคุมลักษณะทั้งหมดได้อย่างแน่นอน หลังจากทั้งหมดบุคคลสามารถถือพร้อมกันไม่เกิน 7 ปัจจัยในหัวของเขา ดังนั้นคุณสมบัติหลักของการสื่อสารแบบอวัจนภาษาคือมันเป็นไปตามธรรมชาติและไม่ได้ตั้งใจ เครื่องมือของการปฏิสัมพันธ์ที่ไม่ใช่คำพูดนั้นถูกเสนอต่อมนุษย์โดยธรรมชาติ ท่าทางทั้งหมดการแสดงออกทางสีหน้าตำแหน่งของร่างกาย ฯลฯ ได้รับการพัฒนาในกระบวนการวิวัฒนาการและการคัดเลือกโดยธรรมชาติสำหรับหลายพันปีเพื่อมาในยุคสมัยของเรา

การเรียนรู้ภาษาของการสื่อสารที่ไม่ใช้คำพูดช่วยให้คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย

ท่าทางหลายอย่างอาจไม่ได้รับการแก้ไขโดยจิตใจมนุษย์ แต่พวกเขาจะยังคงถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและความคิดของคู่สนทนาอย่างเต็มที่

คุณสมบัติของการสื่อสารทางน้ำท่วมทุ่ง

คุณลักษณะของการสื่อสารอย่างมืออาชีพของครูอยู่ในความจริงที่ว่านอกเหนือจากการมีปฏิสัมพันธ์เชิงสื่อสารมันเป็นไปไม่ได้ที่จะบรรลุเป้าหมายที่มุ่งไปที่การฝึกอบรมและการศึกษา การสื่อสารแบบน้ำท่วมทุ่งเรียกว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เกิดขึ้นระหว่างครูกับนักเรียนทำให้เกิดการเรียนรู้และการกลืนความรู้การพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียนในกระบวนการศึกษา

บ่อยครั้งที่การเรียนการสอนการสื่อสารถูกกำหนดไว้ในวิทยาศาสตร์ทางจิตวิทยาเป็นปฏิสัมพันธ์ของวิชาของกระบวนการสอนซึ่งถูกดำเนินการโดยเครื่องมือสัญลักษณ์และมุ่งเป้าไปที่การเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายของคุณสมบัติพฤติกรรมรัฐคุณสมบัติคุณภาพส่วนบุคคลและความหมายของคู่หู การสื่อสารเป็นองค์ประกอบที่แยกออกไม่ได้ของกิจกรรมการสอน

การสื่อสารการสอนเป็นรูปแบบหลักของการดำเนินการตามกระบวนการสอน ผลผลิตของการสื่อสารการสอนส่วนใหญ่จะถูกกำหนดโดยงานและค่าของการมีปฏิสัมพันธ์ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ดังกล่าวควรได้รับการยอมรับจากผู้เข้าร่วมทุกคนในกระบวนการสอนตามข้อกำหนดสำหรับพฤติกรรมของแต่ละบุคคล

เป้าหมายหลักของการสื่อสารการสอนคือการถ่ายทอดความรู้ทักษะและประสบการณ์ทางสังคมและวิชาชีพจากอาจารย์สู่นักเรียนและการแลกเปลี่ยนความหมายส่วนบุคคลซึ่งมีการเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับวิชาวัตถุปรากฏการณ์และชีวิตโดยทั่วไป คุณสมบัติการสื่อสารมืออาชีพการสอนคือในกระบวนการของการสื่อสารคือการเกิดขึ้นของคุณสมบัติใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์คุณสมบัติและลักษณะบุคลิกภาพทั้งนักเรียนและครูตัวเอง

มีฟังก์ชั่นการสื่อสารการสอนประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้: ข้อมูลการติดต่อแรงจูงใจอารมณ์ ฟังก์ชั่นข้อมูลคือการส่งข้อมูลในการฝึกอบรม การติดต่อ - ในการสร้างการติดต่อเพื่อจุดประสงค์ในการได้รับความพร้อมซึ่งกันและกันโดยตรงเพื่อรับและส่งข้อมูลและรักษาความคิดเห็นในรูปแบบของการวางแนวทางร่วมกันอย่างยั่งยืน แรงจูงใจคือการกระตุ้นกิจกรรมของผู้เรียนและให้ความสำคัญกับกิจกรรมของเขาในการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ อารมณ์ - ในการสนับสนุนของนักเรียนเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกที่จำเป็น (การแลกเปลี่ยนอารมณ์) เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงด้วยความช่วยเหลือจากประสบการณ์ส่วนตัวของเขา

คุณค่าสูงสุดของการสื่อสารทางการสอนคือความแตกต่างของครูและนักเรียน ปฏิสัมพันธ์เชิงการสอนควรเน้นไม่เพียง แต่เกี่ยวกับเกียรติและศักดิ์ศรีของบุคคลซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของการสื่อสาร แต่ยังรวมถึงความซื่อสัตย์ความเปิดกว้างการไม่สนใจความตรงไปตรงมาความไว้วางใจความเมตตาความน่าเชื่อถือความซาบซึ้ง

คุณสมบัติการสื่อสารระดับชาติ

ปฏิสัมพันธ์แห่งชาติการสื่อสารเป็นความซับซ้อนของบรรทัดฐานศีลธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณีของการสื่อสารของชุมชนภาษาศาสตร์ที่แยกต่างหากของผู้คน ประเทศที่แตกต่างกันมีลักษณะโดยการปรากฏตัวของประเพณีวัฒนธรรมของพวกเขาเอง, ประเพณี, ตัวละครแห่งชาติ แม้แต่คนที่อาศัยอยู่ในละแวกใกล้เคียงและยอมรับศาสนาเดียวมักจะมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในบรรทัดฐานทางภาษาและประเพณีท้องถิ่น ไม่ใช่เรื่องยากที่จะจินตนาการว่าความยากลำบากและความเข้าใจผิดเกิดขึ้นได้เพียงใดในการติดต่อสื่อสารระหว่างชาวยุโรปและชาวญี่ปุ่น

คุณสมบัติการสื่อสารระดับชาติเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสื่อสารทางธุรกิจ เมื่อสื่อสารกับผู้คนในประเทศอื่น ๆ เราควรระลึกถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่สำคัญสี่ประการ ได้แก่ บรรทัดฐานของการสื่อสารความสัมพันธ์กับเวลาปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยมบทบาทของการเชื่อฟังและความสงบเรียบร้อย

นอกจากนี้ยังไม่แนะนำให้ลืมเกี่ยวกับสองปรากฏการณ์ ครั้งแรกที่คนหนุ่มสาวในประเทศส่วนใหญ่ของโลกมีความคล้ายคลึงกันมากกว่ารุ่นผู้ใหญ่ ตัวอย่างเช่นวัฒนธรรมที่มีอยู่ในอเมริกาเหนือทุกวันนี้ได้แทรกซึมทั่วทุกมุมโลกและสามารถสังเกตเห็นลักษณะเด่นของมันในคนหนุ่มสาวชาวพื้นเมืองของประเทศต่าง ๆ ปรากฏการณ์ที่สองคือประสบการณ์ของตัวเองซึ่งเป็นครูที่ดีที่สุดในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ

วิธีการที่อยู่บนพื้นฐานของความจริงที่ว่าก่อนที่จะไปเยือนต่างประเทศเราควรทำความคุ้นเคยกับเชื้อชาติที่อาศัยอยู่ที่นั่นลักษณะของประเทศประเพณีและขนบธรรมเนียมของชาติควรมีความสามารถและเหมาะสมที่สุด

บรรทัดฐานของการปฏิสัมพันธ์สื่อสารนั้นมีสี่ด้าน ได้แก่ วัฒนธรรมทั่วไปกลุ่มสถานการณ์และบุคคล

ลักษณะสำหรับความเป็นเอกภาพทางภาษาศาสตร์ทั้งหมดและในระดับที่มากขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงศีลที่ยอมรับกฎของมารยาทบรรทัดฐานของการรักษาที่สุภาพและการสื่อสาร - บรรทัดฐานทางวัฒนธรรมทั่วไปของการมีปฏิสัมพันธ์สื่อสาร พวกเขามีการเชื่อมต่อกับสถานการณ์ของลักษณะทั่วไปที่เกิดขึ้นระหว่างอาสาสมัครโดยไม่คำนึงถึงพื้นที่ของการปฏิสัมพันธ์, ขอบเขตของการสื่อสาร, อายุหรือเพศ, สถานะ, บทบาททางสังคม, ขอบเขตของกิจกรรมมืออาชีพ ฯลฯ สถานการณ์ดังกล่าวรวมถึงสถานการณ์เมื่อมีความจำเป็นต้องดึงความสนใจของคู่สนทนาติดต่อเขาทักทายขอโทษ ฯลฯ

บรรทัดฐานทางวัฒนธรรมทั่วไปของการติดต่อสื่อสารเนื่องจากสัญชาติ ตัวอย่างเช่นมันเป็นประเพณีสำหรับผู้อยู่อาศัยของเยอรมนีและสหรัฐอเมริกาที่จะยิ้มเมื่ออวยพรและสำหรับพลเมืองของรัสเซียนี้ไม่จำเป็น

บรรทัดฐานสถานการณ์ของพฤติกรรมในการสื่อสารจะพบได้ในเงื่อนไขเมื่อการสื่อสารถูกกำหนดโดยสถานการณ์ extralinguistic ที่เฉพาะเจาะจง

บรรทัดฐานของกลุ่มสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะของการสื่อสารทางธุรกิจการมีปฏิสัมพันธ์ทางเพศการสื่อสารระหว่างอายุและกลุ่มสังคมซึ่งได้รับการแก้ไขโดยวัฒนธรรม มีคุณสมบัติของการโต้ตอบการสื่อสารของครึ่งหนึ่งที่แข็งแกร่งและอ่อนแอของมนุษย์นักกฎหมายและแพทย์เด็กและผู้ปกครอง ฯลฯ

บรรทัดฐานส่วนบุคคลของการโต้ตอบการสื่อสารสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมอัตนัยและประสบการณ์ของบุคคลและทำหน้าที่เป็นหักเหส่วนบุคคลของบรรทัดฐานสถานการณ์ทางวัฒนธรรมและทั่วไป

ดูวิดีโอ: คณสมบตการเปนผสอสารทด (ตุลาคม 2019).

Загрузка...