จิตวิทยาและจิตเวชศาสตร์

ความขัดแย้งในครอบครัว

ความขัดแย้งในครอบครัว - นี่เป็นปรากฏการณ์ที่พบได้บ่อยในทุกวันนี้ ความขัดแย้งถือได้ว่าเป็นคุณสมบัติปกติของสถาบันทางสังคมมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงและหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นคือเหตุผลที่ต้องเห็นความขัดแย้งในชีวิตครอบครัว มันควรจะเป็นหนึ่งในอาการของการปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ตามธรรมชาติเพราะมันไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ใด ๆ ที่มันสามารถกระทำการทำลายคู่ ในบางกรณีความขัดแย้งนั้นเป็นกระบวนการหลักที่ใช้ในการรักษาทั้งหมด

คุณค่าหลักของความขัดแย้งถือว่าเป็นความจริงที่ว่าพวกเขาทำงานเพื่อป้องกันระบบจากการกลายเป็นกระดูกพวกเขาเปิดทางไปสู่เนื้องอกและความก้าวหน้าในความสัมพันธ์ ความขัดแย้งเป็นสิ่งกระตุ้นเฉพาะที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงมันเป็นความท้าทายที่ต้องใช้การตอบสนองอย่างสร้างสรรค์

สาเหตุของความขัดแย้งในครอบครัว

หลายคนที่แต่งงานมักจะไม่ได้ตระหนักถึงความจริงที่ว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่เพียง แต่เป็นการอยู่ร่วมกันและการเกิดของเด็ก แต่ยังรวมถึงความสามารถความปรารถนาที่จะดูแลและเข้าใจซึ่งกันและกันเพื่อให้มีความสุข

ดังนั้นด้วยเหตุผลบางอย่างความขัดแย้งทางจิตวิทยาในครอบครัวคืออะไร? สถานการณ์ความขัดแย้งคือการปะทะกันของฝ่ายตรงข้ามและบางครั้งศัตรูความต้องการทัศนคติความคิดเห็นความคิดเห็นความสนใจ มีสาเหตุทั่วไปหลายประการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในเกือบทุกครอบครัว เหล่านี้รวมถึง:

 • มุมมองที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับชีวิตด้วยกัน
 • ความต้องการ unmet;
 • ชู้;
 • ความมึนเมาของหนึ่งในหุ้นส่วน
 • ขาดความเคารพต่อหุ้นส่วนซึ่งกันและกัน
 • การไม่เข้าร่วมในบ้านและเลี้ยงดูลูก
 • ความเห็นแก่ตัวของคู่สมรส
 • ความหึงหวงมากเกินไป ฯลฯ

สาเหตุที่ระบุไว้ของสถานการณ์ความขัดแย้งในชีวิตครอบครัวไม่ใช่เหตุผลที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่สามารถทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทระหว่างคู่ค้า ส่วนใหญ่ในชีวิตร่วมกันของครึ่งมนุษย์ที่อ่อนแอและแข็งแกร่งสถานการณ์ความขัดแย้งทำให้เกิดเหตุผลหลายประการพร้อมกัน ดังนั้นความขัดแย้งทั้งหมดควรแบ่งออกเป็นสองประเภทแต่ละประเภทนั้นขึ้นอยู่กับวิธีการแก้ไข

ประเภทแรกคือความคิดสร้างสรรค์ซึ่งประกอบด้วยระดับความอดทนต่อกันและกันความอดทนการปฏิเสธความอัปยศอดสูและการดูหมิ่น ความขัดแย้งที่สร้างสรรค์รวมถึงการค้นหาสาเหตุของการเกิดขึ้นของสถานการณ์ความขัดแย้งความพร้อมซึ่งกันและกันและความสามารถในการมีส่วนร่วมในการเจรจาความพยายามในการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่มีอยู่ ผลลัพธ์ของความขัดแย้งที่สร้างสรรค์จะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นมิตรระหว่างคู่ค้า ผลลัพธ์หลักของความขัดแย้งดังกล่าวกลายเป็นบทสนทนาที่สร้างสรรค์ เราสามารถใช้คำพูดกับการสื่อสารที่ถูกต้องว่าความจริงเกิดขึ้นในข้อพิพาท

การทำลายความขัดแย้งทางจิตวิทยาในครอบครัวคือการดูหมิ่นนับไม่ถ้วนความอัปยศอดสูของกันและกันโดยคู่สมรสความปรารถนาที่จะรุกรานคู่ครองเพื่อสอนบทเรียนหรือตำหนิเขา ผลของความขัดแย้งดังกล่าวคือการสูญเสียความเคารพซึ่งกันและกัน และการสื่อสารระหว่างพวกเขาจะเปลี่ยนเป็นหน้าที่หน้าที่และบ่อยครั้งที่ไม่พึงประสงค์ทำให้รุนแรงขึ้นซึ่งนำไปสู่การสลายตัวของครอบครัว

มันควรจะสังเกตว่าส่วนใหญ่ของความขัดแย้งในลักษณะการทำลายล้างเกิดจากพฤติกรรมของผู้หญิงที่ไม่เหมาะสม ผู้หญิงมีโอกาสมากกว่าผู้ชายที่จะทำให้พวกเขาออกนอกลู่นอกทางพยายามแก้แค้นคู่ของพวกเขาและสอนบทเรียนให้พวกเขา นี่เป็นเพราะอารมณ์และความอ่อนไหวของคนครึ่งคนที่อ่อนแอ และยังมีบทบาทของผู้หญิงที่เป็นที่ยอมรับในชีวิตครอบครัวซึ่งไม่ได้ตอบสนองความต้องการความทะเยอทะยานและแรงบันดาลใจของผู้หญิงมานาน

ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่จะระบุสาเหตุหลักต่อไปนี้ของการเกิดความขัดแย้งในครอบครัว:

 • ความใฝ่ฝันของหุ้นส่วนหนึ่งหรือทั้งสองจะตระหนักในการแต่งงานก่อนอื่นความต้องการส่วนตัวของพวกเขาเอง;
 • ไม่จำเป็นสำหรับการตระหนักรู้ในตนเองและการยืนยันตนเอง
 • การไร้ความสามารถของหุ้นส่วนในการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ระหว่างกันเองกับเพื่อนญาติเพื่อนคนรู้จักและเพื่อนร่วมงาน
 • การพัฒนาวัสดุแรงบันดาลใจมากเกินไปของหนึ่งในคู่สมรสหรือทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกัน;
 • ความไม่เต็มใจของหนึ่งในพันธมิตรที่จะมีส่วนร่วมในชีวิตครอบครัวการดูแลทำความสะอาด;
 • ประเมินค่าความนับถือตนเองที่สูงเกินไปของคู่ค้ารายหนึ่ง
  ความแตกต่างระหว่างวิธีการศึกษาหรือมุมมองต่อการศึกษาของหนึ่งในคู่ค้า;
 • ขาดความปรารถนาจากพันธมิตรที่จะมีส่วนร่วมในการเลี้ยงลูก;
 • ความแตกต่างในการตัดสินของคู่สมรสเกี่ยวกับแก่นแท้ของบทบาทของภรรยา, แม่, สามี, พ่อ, หัวหน้าครอบครัว;
 • มุมมองที่ไม่สอดคล้องกับบทบาทของผู้หญิงหรือผู้ชายในชีวิตครอบครัว
 • ความคาดหวังที่บอบบางและว่างเปล่า;
 • ความเข้าใจผิดซึ่งเป็นผลมาจากความไม่เต็มใจที่จะดำเนินการเจรจาร่วมกันหรือมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์
 • อารมณ์ที่แตกต่างกันที่คู่ค้า
 • การไร้ความสามารถหรือไม่เต็มใจที่จะคำนึงถึงประเภทของอารมณ์
 • การละเลยอย่างใกล้ชิดความหึงหวงมากเกินไปหรือการทรยศของหนึ่งในคู่สมรส;
 • ความทุกข์ยากของวัสดุหรือความผิดปกติภายในบ้าน
 • ความแตกต่างในทิศทางของจิตวิญญาณคุณธรรมและค่านิยม
 • นิสัยที่ไม่ดีและผลที่ตามมาของพวกเขา

นอกจากนี้ยังมีเหตุผลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของครอบครัวโดยเฉพาะ

ความขัดแย้งในครอบครัวเล็ก

เพื่อลดความเป็นไปได้ของการเกิดความขัดแย้งในครอบครัวที่จัดตั้งขึ้นใหม่ซึ่งมีลักษณะการทำลายล้างและตอบคำถาม "วิธีที่จะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในครอบครัว" ทั้งคู่ต้องมีแรงจูงใจที่เหมาะสมคุณธรรมสังคมจิตวิทยาและการสอน

ความพร้อมทางสังคมคุณธรรมคือวุฒิภาวะของพลเมือง เกณฑ์สำหรับวุฒิภาวะพลเมือง ได้แก่ อายุ, การศึกษา, วิชาชีพ, ศีลธรรม, สุขภาพและความเป็นอิสระทางเศรษฐกิจ อายุที่ดีที่สุดสำหรับการแต่งงานในแง่ของยาถือว่าเป็น 20-22 ปีสำหรับส่วนหญิงของประชากรและ 23-28 สำหรับผู้ชายเนื่องจากร่างกายของผู้ชายถึงครบกำหนดเต็มรูปแบบช้ากว่าผู้หญิง

นอกจากนี้ประเด็นสำคัญที่ช่วยให้คู่สมรสที่ประสบความสำเร็จในการปรับตัวคืออัตราส่วนของอายุของพวกเขา ความเปราะบางของความสัมพันธ์ในครอบครัวส่วนใหญ่ครอบงำอยู่ในครอบครัวที่ผู้หญิงคนนั้นแก่กว่าผู้ชาย ความแข็งแกร่งของการแต่งงานขึ้นอยู่กับความแตกต่างในยุคของหุ้นส่วน ผู้สูงอายุที่เข้าสู่การแต่งงานมากขึ้นผู้ชายจะต้องมีอายุมากกว่าผู้หญิง ในกรณีนี้ความแตกต่างสูงสุดในอายุของหุ้นส่วนไม่ควรเกิน 12 ปี

ระดับของคุณธรรมของคนหนุ่มสาวเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดของความพร้อมสำหรับการสรุปของการแต่งงานและการสร้างครอบครัว การพัฒนาศีลธรรมเป็นที่ประจักษ์ในการรับรู้ถึงความสำคัญทางสังคมของครอบครัวโดยคู่สมรสทางเลือกที่รอบคอบของคนที่เลือกทัศนคติที่จริงจังต่อการแต่งงานความรู้สึกรับผิดชอบต่อครอบครัวเคารพในอนาคตของคู่สมรสญาติของเขาการตอบสนองและการสื่อสารกับพวกเขา

ความพร้อมและความเป็นอยู่ที่ดีของความสัมพันธ์ในครอบครัวนั้นขึ้นอยู่กับสุขภาพของบุคคลที่แต่งงานแล้ว การดำเนินชีวิตที่มีสุขภาพดีนั้นมีส่วนช่วยในการพัฒนาจิตวิญญาณและวัฒนธรรมทางศีลธรรมของแต่ละบุคคลการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวการรักษาความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรและเคารพกับสังคมรอบข้างและช่วยให้บุคคลรับมือกับปัญหาทางจิตและอารมณ์ได้ง่ายขึ้น

การศึกษาจำนวนมากที่ดำเนินการชี้ให้เห็นว่าเกณฑ์ความปลอดภัยที่อยู่อาศัยและความเป็นอยู่ที่ดีไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงของครอบครัว อย่างไรก็ตามสภาพที่อยู่อาศัยและวัสดุที่ไม่ดีมักทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งรุนแรงขึ้นซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากเหตุผลอื่น ความพร้อมในการสร้างแรงบันดาลใจจะรวมความรักเข้าด้วยกันซึ่งเป็นแรงจูงใจหลักในการสร้างครอบครัวความรับผิดชอบต่อครอบครัวความพร้อมเพื่ออิสรภาพการสร้างเด็กและการศึกษาของเด็ก

ความพร้อมทางด้านจิตใจประกอบด้วยทักษะการสื่อสารที่พัฒนาขึ้นความเป็นเอกภาพของตำแหน่งหรือความคล้ายคลึงกันของมุมมองเกี่ยวกับชีวิตทางสังคมและครอบครัวความสามารถในการสร้างบรรยากาศทางศีลธรรมและจิตใจที่ดีต่อสุขภาพในความสัมพันธ์ความสอดคล้องของตัวละครและความรู้สึก จากบรรยากาศของครอบครัวที่คู่สมรสในอนาคตเกิดและเติบโตขึ้นส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าชะตากรรมของครอบครัวหนุ่มสาวจะพัฒนาในอนาคตได้อย่างไรไม่ว่ามันจะพังทลายหรือไม่

ความพร้อมด้านการสอนประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับการสอนการอบรมอย่างใกล้ชิดทักษะทางเศรษฐกิจและเศรษฐกิจ ความรู้เกี่ยวกับการสอนของแต่ละบุคคลที่เข้าสู่การแต่งงานเป็นการเตรียมความพร้อมของความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ควบคุมการก่อตัวของเด็กและวิธีการเลี้ยงดูและทักษะในการดูแลเด็กทารก ทักษะทางเศรษฐกิจและเศรษฐกิจบ่งบอกถึงความสามารถในการวางแผนและแจกจ่ายงบประมาณของครอบครัวการจัดกิจกรรมพักผ่อนการสร้างความสะดวกสบายการสร้างชีวิต

เพศศึกษาประกอบด้วยการได้รับความรู้ที่จำเป็นเกี่ยวกับเพศระหว่างคู่ค้าและด้านที่ใกล้ชิดของชีวิตของแต่ละบุคคลเกี่ยวกับวิธีการบันทึกความรักของคุณ

การป้องกันความขัดแย้งในครอบครัวนั้นรวมถึงการเตรียมบุคคลให้พร้อมสำหรับการอยู่ร่วมกัน

ครอบครัวที่ไม่มีความขัดแย้งโดยเฉพาะเด็ก ๆ นั้นไม่มีอยู่จริง ท้ายที่สุดแล้วบุคคลนั้นอยู่ในความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องแม้กับตัวเอง สถานการณ์ความขัดแย้งในความสัมพันธ์ในครอบครัวอาจแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง พวกเขาพบระหว่างคู่สมรสและเด็กยังมีความขัดแย้งของรุ่นในครอบครัว

ความขัดแย้งระหว่างเด็กในครอบครัว

สถานการณ์ความขัดแย้งในครอบครัวระหว่างเด็กเป็นปรากฏการณ์ทั่วไป แทบทุกครอบครัวประสบปัญหานี้หลังจากการปรากฏตัวของลูกคนที่สอง เด็กขัดแย้งกับพี่น้องที่อายุมากกว่าหรือน้อยกว่าเพื่อพยายามปกป้องตำแหน่งของตนเองและดึงดูดความสนใจของผู้ใหญ่และลากพวกเขาไปด้านข้าง

ตามกฎแล้วผู้ปกครองมักจะเข้าไปแทรกแซงความขัดแย้งระหว่างเด็ก ๆ และพยายามที่จะกระทบยอดพวกเขา อย่างไรก็ตามบ่อยครั้งที่สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลงเท่านั้น ผู้ปกครองคิดว่าพวกเขาได้แก้ไขปัญหาแล้ว แต่ในความเป็นจริงแล้วเด็ก ๆ ก็หยุดทะเลาะกันต่อหน้าพวกเขา นี่เป็นเพราะไม่พบสาเหตุที่แท้จริงของความขัดแย้งและดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะแก้ไขข้อขัดแย้ง

สาเหตุของความขัดแย้งของเด็กที่พบบ่อยคือการต่อสู้เพื่อความเป็นผู้นำในหมู่เด็กคนอื่น ๆ สถานการณ์ในครอบครัวและเพื่อความสนใจของผู้ใหญ่ การทะเลาะกันระหว่างเด็กในครอบครัวเป็นตัวบ่งชี้ความสัมพันธ์ในครอบครัว หากพวกเขาเกิดขึ้นบ่อยครั้งทั้งหมดนั้นไม่ดีในความสัมพันธ์ในครอบครัว ยิ่งไปกว่านั้นข้อเสียของความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่เพียงแสดงให้เห็นในการทะเลาะเบาะแว้งกันระหว่างเด็ก ๆ เท่านั้น ความขัดแย้งในครอบครัวรุ่นนี้ยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนของความสัมพันธ์ที่ไม่เอื้ออำนวย

อย่างไรก็ตามคุณไม่ควรอารมณ์เสียเกี่ยวกับการเกิดสถานการณ์ความขัดแย้ง ท้ายที่สุดพวกเขาก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ ความขัดแย้งจะพบได้แม้ในครอบครัวที่มีความสุขที่สุด อย่างไรก็ตามพวกเขาผ่านและได้รับการแก้ไขในรูปแบบที่แตกต่างกัน

คุณไม่ควรพยายามอธิบายการทะเลาะวิวาทของเด็ก ๆ ตามลักษณะของตัวละครหรือการรุกรานทางพันธุกรรมของเด็ก ท้ายที่สุดแล้วพฤติกรรมของเด็กนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์และวิธีการศึกษาที่ผู้ปกครองใช้โดยตรง

การป้องกันความขัดแย้งในครอบครัวที่เกิดขึ้นระหว่างเด็ก ๆ กำลังเพิกเฉยต่อผู้ใหญ่ แท้จริงแล้วในกรณีส่วนใหญ่สาเหตุของความขัดแย้งของเด็ก ๆ เป็นงานที่เรียกว่า "สู่สาธารณชน" และหาก "สาธารณะ" นี้หายไปหรือไม่ตอบสนองความขัดแย้งนั้นจะไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงไม่สมเหตุสมผล

ตามธรรมชาติแล้วมันเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ปกครองที่จะอยู่เฉยและไม่แทรกแซงเมื่อลูกทะเลาะกัน ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่เชื่อมั่นว่าหากพวกเขาไม่แทรกแซงเด็ก ๆ จะต้องพิการซึ่งกันและกันอย่างแน่นอน ดังนั้นพวกเขาจึงพยายามประนีประนอมคู่กรณีในสงครามบ่อยครั้งโดยไม่ต้องวิเคราะห์สาเหตุของความเป็นปรปักษ์ บ่อยครั้งที่มันยังโทษว่าเป็นของเด็กที่มีอายุมากกว่า ดังนั้นทางออกเดียวสำหรับความขัดแย้งในครอบครัวที่เกิดขึ้นระหว่างเด็ก ๆ คือการไม่สนใจพวกเขา หากคุณยังกลัวว่าเด็ก ๆ สามารถทำร้ายซึ่งกันและกันได้ให้นำสิ่งของอันตรายออกไปจากพวกเขาและให้พวกเขาแก้ปัญหาด้วยตนเอง เด็ก ๆ ในกรณีที่หายากเท่านั้นที่สามารถทำร้ายกันโดยเจตนาได้เพราะนี่ไม่ใช่เป้าหมายของพวกเขา พวกเขาแค่ต้องการดึงดูดความสนใจของผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาในการทะเลาะวิวาทของตัวเอง

การแก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว

ความสร้างสรรค์ของการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างคู่สมรสนั้นขึ้นอยู่กับว่าคู่แรกมีความเข้าใจในเรื่องนั้นหรือไม่ไม่ว่าพวกเขาจะได้รับการชี้นำในชีวิตของพวกเขาหรือไม่ด้วยพฤติกรรมที่อยู่บนพื้นฐานของความสามารถ

เงื่อนไขหลักสำหรับการเสร็จสิ้นการสร้างสรรค์ของการเจรจาโต้เถียงอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่มีเพื่อให้ได้ชัยชนะซึ่งกันและกัน ท้ายที่สุดแล้วชัยชนะนั้นไม่น่าจะถือได้ว่าเป็นความสำเร็จส่วนบุคคลหากได้รับจากความพ่ายแพ้หรือความไม่พอใจของคนที่คุณรัก ไม่ว่าในกรณีใด ๆ คุณต้องจำไว้ว่าคู่ค้ามีค่าควรแก่การเคารพ

จะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในครอบครัวระหว่างคู่สมรสได้อย่างไร? ควรเข้าใจว่าความขัดแย้งเป็นส่วนที่แยกกันไม่ออกจากชีวิตครอบครัวเช่นเดียวกับการสื่อสารชีวิตการพักผ่อน ฯลฯ ดังนั้นไม่ควรหลีกเลี่ยงสถานการณ์ความขัดแย้ง แต่ควรพยายามอย่างสร้างสรรค์ เมื่อเกิดการทะเลาะวิวาทเราควรยึดมั่นในบทสนทนาที่สร้างสรรค์พร้อมการใช้ข้อเท็จจริงที่มีเหตุผลโดยไม่ต้องใช้การจัดหมวดหมู่การเรียกร้องการวางนัยทั่วไปและการใช้สูงสุด ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกหรือสมาชิกในครอบครัวในความขัดแย้งหากพวกเขาไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับพวกเขา ควรเข้าใจว่าสภาพภูมิอากาศที่เอื้ออำนวยในครอบครัวนั้นขึ้นอยู่กับพฤติกรรมเป้าหมายและความต้องการของคู่สมรสไม่ใช่กับบุคคลอื่น บุคคลภายนอกสามารถกลายเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาหรือตัวจุดชนวนให้เกิดความขัดแย้งทำลายล้างมากกว่ากลไกช่วยเหลือ

การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวเกิดขึ้นได้หลายวิธีซึ่งนำไปสู่การจัดตั้งความสัมพันธ์และการทำลายล้าง อีกวิธีหนึ่งในการแก้ไขความขัดแย้งที่นำไปสู่การล่มสลายของครอบครัวคือการหย่าร้าง นักจิตวิทยาหลายคนกล่าวว่าการหย่าร้างนั้นเกิดขึ้นก่อนด้วยกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสามขั้นตอน ขั้นตอนแรกคือการหย่าร้างทางอารมณ์ซึ่งปรากฏตัวในการระบายความร้อนไม่แยแสของคู่ค้าซึ่งกันและกันสูญเสียความไว้วางใจและการสูญเสียความรัก ขั้นตอนต่อไปคือการหย่าร้างทางกายภาพซึ่งนำไปสู่การแยก ขั้นตอนสุดท้ายถือเป็นการหย่าตามกฎหมายซึ่งหมายถึงการจดทะเบียนตามกฎหมายของการยกเลิกการสมรส

คู่รักหลายคนเบื่อหน่ายกับการทะเลาะวิวาทและความขัดแย้งที่ไม่สิ้นสุดซึ่งพวกเขาเห็นทางออกเดียว - การหย่าร้าง สำหรับบางคนมันเป็นการปลดปล่อยจากความไม่เป็นมิตรความเกลียดชังความเกลียดชังการหลอกลวงและช่วงเวลาที่ไม่ดีอื่น ๆ ที่ทำให้ชีวิตมืดลง อย่างไรก็ตามมันก็มีผลกระทบในทางลบซึ่งจะแตกต่างกันไปสำหรับสังคมการหย่าร้างตนเองและลูก ๆ ของพวกเขา

ผู้หญิงถือว่ามีความเสี่ยงที่จะหย่าร้างเนื่องจากเธอมีความอ่อนไหวต่อความผิดปกติของระบบประสาทมากขึ้น สำหรับเด็กผลกระทบด้านลบจากการหย่าร้างจะมีความสำคัญมากกว่าการเปรียบเทียบกับผลที่ตามมาสำหรับผู้ใหญ่ ท้ายที่สุดเด็กคิดว่าเขาสูญเสียพ่อแม่คนหนึ่งหรือโทษตัวเองให้หย่า

วิธีแก้ไขข้อขัดแย้งในครอบครัว

ครอบครัวที่มีการทำดีแตกต่างจากผู้อื่นโดยการมีความสุขความสุขในวันนี้และวันพรุ่งนี้ เพื่อรักษาความรู้สึกคู่ค้าควรปล่อยอารมณ์ไม่ดีปัญหาและปัญหาในต่างประเทศของบ้านของพวกเขาและนำกลับบ้านเพียงบรรยากาศของความอิ่มเอมใจความสุขความสุขและการมองโลกในแง่ดี

การเอาชนะความขัดแย้งในครอบครัวและการป้องกันของพวกเขาอยู่ในความช่วยเหลือซึ่งกันและกันของคู่สมรสและการยอมรับของบุคคลอื่นในขณะที่เขาอยู่ในความเป็นจริง หากคู่หนึ่งมีอารมณ์ไม่ดีคนที่สองต้องช่วยเขากำจัดสภาวะจิตใจที่หดหู่พยายามที่จะเชียร์และคิดในสิ่งที่น่าพอใจ

การเอาชนะความขัดแย้งในครอบครัวและการป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดขึ้นอยู่กับการยึดมั่นในหลักการพื้นฐานหลายประการของชีวิตแต่งงานด้วยกัน เราต้องพยายามดูความขัดแย้งที่เกิดขึ้นก่อนการแต่งงานและความคิดเห็นที่แตกต่างที่ปรากฏหลังจากสรุป อย่าสร้างภาพลวงตาเพื่อดำเนินการต่อเพื่อไม่ให้ผิดหวังเพราะปัจจุบันแทบจะไม่เป็นไปตามมาตรฐานและเกณฑ์ที่คุณวางแผนไว้ ใช้ความยากลำบากเพื่อผลประโยชน์เนื่องจากการเอาชนะการมีส่วนร่วมของพวกเขานั้นทำให้ผู้คนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การเอาชนะสถานการณ์ชีวิตที่ยากลำบากโดยคู่สมรสทั้งสองเข้าด้วยกันเป็นโอกาสที่ดีในการค้นหาว่าพันธมิตรพร้อมที่จะมีชีวิตอยู่มากเพียงใดโดยมีหลักการของการประนีประนอมในระดับทวิภาคี

อย่าพลาดโอกาสในการเรียนรู้จิตวิทยาของคู่สมรส แน่นอนว่าในการที่จะอยู่ด้วยกันด้วยความรักและความสามัคคีมันเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องเข้าใจซึ่งกันและกันเรียนรู้ที่จะปรับตัวและพยายามทำให้พอใจ

Цените мелочи. Ведь незначительные, но частые сюрпризы, знаки внимания не менее ценны и важны, чем дорогостоящие подарки, которые могут скрывать за собой равнодушие, холодность и неверность.

Научитесь прощать и забывать обиды, будьте терпимее друг к другу. ท้ายที่สุดแต่ละคนก็ละอายใจกับความผิดพลาดบางอย่างของเขาและมันก็ไม่เป็นที่พอใจสำหรับเขาที่จะระลึกถึงพวกเขา เหตุใดจึงจำบางสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยทำลายความสัมพันธ์ของคุณและสิ่งที่ควรลืมโดยเร็วที่สุดถ้าคุณตัดสินใจที่จะให้อภัยบุคคล

อย่ากำหนดความต้องการของคุณลองโดยทุกวิถีทางเพื่อปกป้องความรู้สึกของศักดิ์ศรีของพันธมิตร

ชื่นชมการแยกสั้น ๆ คู่ค้าจะรบกวนซึ่งกันและกันเป็นระยะเพราะแม้แต่อาหารที่อร่อยที่สุดก็จะน่าเบื่อ การแยกจากกันช่วยให้คุณเบื่อและช่วยให้คุณเข้าใจว่าความรักระหว่างคู่สมรสนั้นแข็งแกร่งเพียงใด

ดูวิดีโอ: ความขดแยงในครอบครว (ตุลาคม 2019).

Загрузка...