ความเคารพเป็นหมวดหมู่ของการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมซึ่งแสดงออกด้วยความเคารพต่อการรับรู้ถึงศักดิ์ศรีส่วนบุคคลของแต่ละบุคคล แนวคิดของการเคารพขึ้นอยู่กับ noma ของคุณธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมทั่วไปและความอดทนและเป็นที่ประจักษ์ไม่เพียง แต่ในระดับของความรับผิดชอบ แต่ยังเป็นแรงจูงใจภายใน

แนวคิดนี้ค่อนข้างยากที่จะอธิบายด้วยคำสองคำเนื่องจากมีหลายหน้าและส่วนประกอบ คอมเพล็กซ์นี้รวมถึงระดับของความยุติธรรมและความเท่าเทียมกันของทุกคนและบทบัญญัติเหล่านี้ในหลายประเทศได้รับการประกาศทางกฎหมายและมีมูลค่าทั่วโลก

ทัศนคติที่เอาใจใส่ต่อความรู้สึกและความต้องการของบุคคลความอดทนเกี่ยวกับการดำเนินการตามความต้องการภายในเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความเคารพในการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม แนวคิดนี้อยู่ใกล้กับการศึกษาและเป็นส่วนหนึ่งของมันที่ใช้ความสุภาพเรียบร้อยและความละเอียดอ่อนในการจัดการกับผู้อื่น

มันคืออะไร

ขึ้นอยู่กับทรงกลมที่ใช้แนวคิดนี้มันมีการแก้ไขบางอย่าง ดังนั้นในการแพทย์และจิตวิทยาการเคารพนั้นเกี่ยวข้องกับทัศนคติที่มีต่อลูกค้าเป็นการแสดงให้เห็นถึงการยอมรับลักษณะของชีวิตมุมมองโลกสถานะทางสังคมและความปรารถนาส่วนตัว การไม่แทรกแซงในด้านจิตวิทยาของการเอาชนะปัญหาหรือปัญหาแม้ว่าจะสามารถให้คำแนะนำทางการแพทย์ได้ แต่แพทย์ต้องเข้าใจว่าการเลือกการติดตามครั้งสุดท้ายยังคงอยู่กับผู้ป่วย

ในงานสังคมสงเคราะห์การให้ความเคารพหมายถึงการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันโดยไม่คำนึงถึงสถานะ การเคารพผู้สูงอายุเด็กคนไร้บ้านหรือเศรษฐีควรอยู่ในระดับเดียวกัน มันเป็นความเข้าใจทางสังคมของคำศัพท์นี้ซึ่งใกล้เคียงกับการรับรู้ในชีวิตประจำวันและการตีความในแง่ความเคารพ

เนื่องจากความเคารพได้รับการยอมรับว่าเป็นบรรทัดฐานทางสังคมทั่วไปและการมีอยู่เป็นองค์ประกอบที่จำเป็นของสังคมในระดับที่เห็นอกเห็นใจแนวคิดและกฎระเบียบของการมีปฏิสัมพันธ์ประเภทนี้จึงมีการประดิษฐานในกฎหมาย ในระดับที่กว้างที่สุดแสดงถึงการยอมรับอิสรภาพความซื่อตรงในดินแดนและตำแหน่งที่เท่าเทียมกันของรัฐในทุกประเทศทั่วโลก สิทธิส่วนบุคคลของบุคคลที่ได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพอย่างเหมาะสมนั้นได้รับการประดิษฐานอยู่ในกฎหมายของแต่ละรัฐและรับประกันการสนับสนุนและการปกป้องการดำรงอยู่ที่สะดวกสบายและปลอดภัยในเชิงจิตวิทยาให้การลงโทษผู้ฝ่าฝืน คุณสามารถค้นหาบทบัญญัติทางกฎหมายทั้งหมดในหมวดหมู่เกี่ยวกับการคุ้มครองเกียรติยศและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ในระดับของการมีปฏิสัมพันธ์ความเคารพปรากฏในกระบวนการศึกษาเนื่องจากเป็นสังคมภายนอกซึ่งเป็นบรรทัดฐานที่ค่อนข้างประดิษฐ์ซึ่งช่วยควบคุมความแตกต่างมากมาย นี่ไม่ใช่คุณภาพโดยธรรมชาติดังนั้นเด็กคนที่เติบโตขึ้นนอกสังคมสังคมหรือในสังคมที่มีบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมต่ำไม่สามารถเพลิดเพลินไปกับการแสดงความเคารพต่อผู้อื่นได้เนื่องจากไม่มีตัวอย่างของการปรับใช้กลยุทธ์พฤติกรรมเชิงพฤติกรรมนี้

เพื่อรวมสายการปฏิบัติที่มีความเคารพสามารถทำได้โดยการห้ามอย่างเข้มงวดโดยใช้ willpower และปฏิบัติตามกฎที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามมันเป็นไปไม่ได้ที่จะจัดทำรายการปฏิกิริยาตอบสนองที่ถูกต้องสำหรับทุกโอกาสซึ่งในสาระสำคัญทำให้การเคารพเป็นการดัดแปลงที่สร้างสรรค์ นี่คือความจำเป็นที่จะต้องฟังคู่สนทนาเพื่อสังเกตเห็นปฏิกิริยาของเขาอย่างละเอียด ความสามารถในการปิดหัวข้อที่ไม่พึงประสงค์ในเวลาเปลี่ยนรูปแบบของการมีปฏิสัมพันธ์ - ทั้งหมดเหล่านี้เป็นช่วงเวลาของความเคารพต่อฝ่ายตรงข้ามซึ่งต้องใช้ความสนใจและปรับจูน

เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาด้านจริยธรรมการเคารพมีกฎของการสำแดง: ความยุติธรรมความเท่าเทียมความจริงใจและผลประโยชน์ในการแสดงออกของผู้อื่น ในเวลาเดียวกันการขาดช่วงเวลาที่สมบูรณ์ของการบังคับหรือการเลี้ยงอย่างเข้มงวดเป็นสิ่งจำเป็น วิธีที่ผู้คนสามารถต่อรองกับเงื่อนไขที่เท่าเทียมกันแสดงถึงการใช้งานบทสนทนาและค้นหาวิธีการประนีประนอมในข้อพิพาท

การขาดความเคารพอาจบ่งบอกถึงกระบวนการทางการศึกษาที่ถูกทอดทิ้ง ในกรณีที่ร้ายแรงกว่านี้หากบุคคลมีการเปลี่ยนแปลงที่เลวร้ายกว่านั้นการมีอยู่ของโรคทางจิตที่มาพร้อมกับการละเมิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมสามารถเรียกได้ว่าเป็นคำถาม

บรรทัดฐานของสังคม

บรรทัดฐานทางสังคมขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกของความเคารพจะลดลงถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและต่อไปนี้ของบางอย่างที่ไม่ได้ประกาศกฎ ลำดับความสำคัญของพวกเขาคือความสนใจของผู้อื่นเทียบเคียงกับงานวิจัยที่สนใจ นี่เป็นเพราะความจริงที่ว่าหลังจากศึกษาชีวิตและลักษณะนิสัยของบุคคลได้ดีในที่สุดก็สามารถเข้าใจได้ว่าพฤติกรรมใดที่ไม่ส่งผลกระทบต่อศักดิ์ศรีของเขาจะมีส่วนในการพัฒนาและกำจัดความเย่อหยิ่ง

จนกว่าจะมีความเข้าใจคู่สนทนามาถึงก็จำเป็นต้องคำนึงถึงกฎดั้งเดิมของมารยาทในการแสดงทัศนคติของพวกเขาในทางบวก การแสดงความเคารพนั้นแสดงความกตัญญูและความกตัญญูควรเกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่คุณขอความช่วยเหลือโดยตรง แต่สำหรับผู้ติดต่อใด ๆ หากคุณถูกจับไปที่ประตูหรือผู้ขายช่วยคุณเลือกผลิตภัณฑ์ - ไม่สำคัญว่ากิจกรรมนี้เกิดจากงานมืออาชีพของพวกเขา

กฎแสดงถึงการให้ความสนใจปรากฏในคำชมที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีความน่าสมเพชและคำเยินยอขอแสดงความยินดีในวันที่เป็นทางการ ในการนำเสนอของแต่ละคนกฎของมารยาทที่นำมาใช้และคุณสามารถหลีกเลี่ยงตัวเลือกสำหรับการขาดความเคารพ นอกจากนี้ยังมีโครงสร้างข้อบังคับบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับคนที่มีตำแหน่งสูงกว่า ซึ่งรวมถึงการไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งการแยกแยะความหยาบคายการเพิ่มเสียงแนะนำให้ตอบโต้การวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความนอบน้อมขอบคุณสำหรับการสนับสนุนที่ให้ไว้

การเคารพในความสัมพันธ์ของสามีภรรยาเป็นเรื่องสำคัญอันดับต้น ๆ ในประเพณีหลาย ๆ การแต่งงานเป็นไปได้ในกรณีที่ไม่มีความรัก แต่ได้รับการยกเว้นในกรณีที่ไม่มีความเคารพ ในขณะเดียวกันสถานการณ์ตรงกันข้ามไม่ได้ถูกแยกออกไปซึ่งขึ้นอยู่กับช่วงเวลาทางวัฒนธรรมด้วย ดังนั้นประเทศทางตะวันออกจึงมีชื่อเสียงในเรื่องทัศนคติของพวกเขาที่มีต่อผู้หญิงซึ่งเธอสามารถได้รับผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมได้รับความสนใจอย่างมาก แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่สามารถเปรียบเทียบกับผู้ชายที่อยู่ในสถานะได้ สถานที่ของผู้หญิงไม่เท่ากัน แต่หมายถึงสิ่งต่าง ๆ และการได้มาซึ่งมีทัศนคติที่เหมาะสมและขาดความเคารพ ยุโรปมีความแตกต่างจากความปรารถนาที่จะมีตำแหน่งที่เท่าเทียมสิทธิในการสนับสนุนและเสรีภาพและดังนั้นในอุตสาหกรรมการแต่งงานเราสามารถพูดถึงความเคารพได้ ข้อเสียคือโดยปกติชาวยุโรปจะต้องทนทุกข์ทรมานกับความรู้สึกซึ่งถูกปิดกั้นโดยบรรทัดฐานทางสังคมมากมาย

แยกจากกันเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การสังเกตกฎแห่งการเคารพอายุเพราะในวัฒนธรรมส่วนใหญ่จะได้รับการปลูกฝังและจำเป็นต้องมีทัศนคติที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ที่ซึ่งอายุนั้นได้รับการเคารพในการแสดงทั้งหมดตั้งแต่การเปลี่ยนไปสู่พฤติกรรม อย่างไรก็ตามประเด็นเหล่านี้อยู่ในเกณฑ์อายุอีกด้านหนึ่ง - การเคารพเด็กซึ่งขาดไปในทางปฏิบัติและไม่ได้ถูกควบคุม แต่อย่างใด นี่คือสาเหตุที่พวกเขาส่วนใหญ่ปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างปล่อยวางให้ศักดิ์ศรีเสื่อมเสียละเมิดขอบเขตของแต่ละบุคคล ควรเข้าใจว่าเด็ก ๆ ไม่เพียง แต่มีบุคลิกที่เต็มเปี่ยม แต่ยังรวมถึงผู้ที่มีทัศนคติที่ไม่สุภาพต่อตนเองจะแพร่กระจายต่อไป

บำรุงคุณภาพนี้

ความเคารพไม่ใช่คุณสมบัติส่วนตัวที่มีมา แต่กำเนิดหมวดหมู่นี้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาในระดับสูงขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางสังคม ดังนั้นการถูกเลี้ยงดูมาในครอบครัวอัจฉริยะที่ซึ่งบรรทัดฐานของมารยาทและศีลธรรมเป็นสิ่งที่ทุกคนสังเกตเห็นในตอนแรกเด็กคนนี้จะใช้รูปแบบการปฏิสัมพันธ์นี้โดยอัตโนมัติ ดูเหมือนว่าทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างอิสระและในตอนแรกมีคนแสดงความเคารพต่อทุกคนและอีกคนหนึ่งไม่สามารถควบคุมระดับสังคมขั้นต่ำได้

ไม่เพียง แต่ในครอบครัวเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสังคมที่ล้อมรอบเด็กด้วยซึ่งมีอิทธิพลอย่างมาก กฎการปฏิสัมพันธ์หลายข้อได้รับการสอนในโรงเรียนโดยปลูกฝังการตอบสนองที่เหมาะสม เหล่านี้รวมถึงกฎอย่างเป็นทางการที่สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้สูงอายุ ครูโรงเรียนประถมศึกษาเมื่อเผชิญหน้ากับเด็กใหม่ประเมินระดับเริ่มต้นของการพัฒนาทักษะทางสังคมของแต่ละคนเสมอเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ที่ถูกสร้างขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ยังประเมินสถานะทางสังคมทั่วไปของครอบครัวและการพัฒนาโดยรวมของญาติต่อไปความเป็นไปได้ในการบรรลุเส้นทางร่วมในการเลี้ยงดูพวกเขา

นอกจากตัวอย่างส่วนตัวแล้วคำแนะนำต่างๆยังถูกใช้ในการปรับพฤติกรรม สำหรับเด็กเหล่านั้นซึ่งในตอนแรกไม่รู้ว่าจะแสดงความเคารพในระยะแรกได้อย่างไรจึงอาจมีมาตรการที่เข้มงวดมากในการห้ามและตำหนิ สำหรับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในบรรทัดฐาน แต่มันต้องการเพียงการเพิ่มระดับหรือการแบ่งส่วนและการแบ่งเขตของอาการคำแนะนำและการทำให้อ่อนนุ่มเป็นไปได้ หากการศึกษาดำเนินการกับคนกลุ่มหนึ่งก็เป็นการดีที่จะใช้ตัวอย่างเรื่องราวภาพยนตร์และหนังสือที่มีเนื้อหาที่เหมาะสม เด็กมีความยืดหยุ่นและซึมซับข้อมูลจากโลกภายนอกได้อย่างรวดเร็วเท่าที่เป็นผู้ใหญ่ประเด็นสำคัญคือการปฐมนิเทศไม่ใช่การศึกษา แต่เป็นการสร้างแรงจูงใจสำหรับการเปลี่ยนแปลง กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นไปได้ด้วยการอ่านวรรณกรรมเกี่ยวกับบรรทัดฐานที่ยอมรับได้รวมถึงสถานที่เยี่ยมชมกับสังคมที่เกี่ยวข้อง

ดูวิดีโอ: noi pru - แดศาลทเคารพ Official MV (ตุลาคม 2019).

Загрузка...