ตลอดระยะเวลาของการดำรงอยู่ของมนุษย์แนวคิดของความรักถูกเข้าใจว่ามีการกำหนดที่แตกต่างกันมากเกินไป แต่ละคนรับรู้ในแบบของเขา โรคอารมณ์ความรู้สึกสภาพการดึงดูดใกล้ชิดคืออะไร? แต่บ่อยครั้งที่พวกเขาพูดถึงความรักเมื่อพวกเขาอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแทนของส่วนชายของประชากรและเด็กหญิง ความรู้สึกนี้ไม่สามารถถือได้ว่าเป็นสิ่งเดียวและเป็นมาตรฐาน ความรักไม่ได้เป็นความรู้สึกหรือประสบการณ์ธรรมดามันเป็นวิธีการเป็นของบุคคลที่มีมุมมองโลกค่านิยมและการปรากฏตัวของชุดของคุณสมบัติที่มีอยู่ในแต่ละบุคคลในความรัก ความรักไม่ได้บรรยายอะไรมากนัก แต่การกระทำพฤติกรรมของแต่ละคนการกระทำและประสบการณ์ของเขา

ความรักระหว่างชายกับหญิงคืออะไร

ความรักความรักความรักความรักหรือนิสัยรักผู้บริโภคหรือการให้ความรักเป็นความรักที่หลากหลายระหว่างเพศที่แตกต่างกัน เพื่อสร้างเงื่อนไขที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อการพัฒนาความรักมันก็เพียงพอที่จะกำหนดรากฐานที่ความรู้สึกนี้ถูกสร้างขึ้น เป็นไปได้มากว่ามันจะเป็นแบบแผนทางสังคมแรงดึงดูดทางสรีรวิทยาสถานะของวิญญาณมนุษย์สิ่งที่อยู่เหนือศีรษะของพฤติกรรม: จิตใจหรือความรู้สึก ลักษณะและประเภทของความรักนั้นพิจารณาจากทัศนคติของคนที่มีต่อชีวิตหรือชีวิตการรับรู้ของตัวเองในสังคม นี่คือภาพสะท้อนของโลกภายในของแต่ละบุคคล

ความรักเป็นความรู้สึกที่ขัดแย้งกันที่กำลังถูกไล่ล่าหรือจากที่มันกำลังวิ่งหนีมันเป็นที่ชื่นชมหรือถูกทอดทิ้งเป็นอย่างมาก จากมันเพิ่มขึ้นหรือทำลายบุคคลจิตใจและในระดับของสุขภาพร่างกาย เกี่ยวกับแบบแผนของความรักต่างเพศที่กำลังตะโกนทุกที่ไม่ว่าจะเป็นทีวีวิทยุหนังสือป้ายโฆษณา เกมนี้เป็นเกมโซเชียลที่ชัดเจนที่ทุกคนนำการล่าของพวกเขาและได้รับเหยื่อพวกเขาสร้างพันธมิตรที่เจริญรุ่งเรือง เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือ? ในขั้นต้นบุคคลที่มีความสนใจในวิธีการได้รับความสนใจจากครึ่งหนึ่งของเขาเข้าใจตัวเองรักเขาหรือใช้เขา ในอนาคตบางคนกำลังมองหาวิธีในการพัฒนาความรู้สึกคนอื่น ๆ สำหรับการแสดงออกของพวกเขาและอื่น ๆ สำหรับวิธีการรักษาความรู้สึกของความรัก บุคคลบางคนกำลังมองหาโอกาสที่จะหลบหนีจากความรู้สึกนี้โดยการดับทุกการแสดงออกของมัน หากทุกอย่างไม่ราบรื่นและความรู้สึกหายไประหว่างผู้หญิงกับคนรักงานที่ยากจะเกิดขึ้น - วิธีหยุดทรมานและทรมานอีกวิธีหยุดความรักหรือการพรากจากกัน

คุณสามารถพูดเกี่ยวกับความรักได้นานพอในทิศทางที่ต่างกันเวกเตอร์ ประการแรกคือการเอาใจใส่ไม่สนใจนำความพึงพอใจในชีวิตของบุคคลทั้งสองเท่านั้น นี่คือการถ่วงดุลความทุกข์สำหรับแต่ละบุคคล ทุกคนที่เขาพบแม้แต่ครั้งเดียวก็ฝันถึงการเชื่อมโยงชีวิตของเขากับบุคคลที่สามารถเปลี่ยนการดำรงอยู่ของเขาเพิ่มสีของอารมณ์ความรู้สึกกับมันและสร้างความสามัคคี ในเวลาเดียวกันผู้คนมีแนวโน้มที่จะลดความรู้สึกที่ยกย่องให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใกล้ชิด ใช่แน่นอนรากฐานแห่งความรักดั้งเดิมคือการดึงดูดทางเพศ เนื่องจากได้รับการพิสูจน์โดยนักประสาทวิทยาหลังจากศึกษากิจกรรมสมองของผู้คนที่อยู่ในความรักความต้องการทางเพศจึงเป็นแรงจูงใจโดปามีนซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่ส่งเสริมการก่อตัวของพันธะคู่ ประการแรกในฐานะปัจจัยพื้นฐานความต้องการทางเพศกระทำในช่วงวัยรุ่นเมื่อค่านิยมและมุมมองส่วนตัวที่เพียงพอไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ อายุที่มากขึ้นเป็นลักษณะที่แสดงถึงความตั้งใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เรื่องนี้ทำผิดพลาดเมื่อเขารับรู้ถึงแรงดึงดูดอันว่องไวหรือเร้าอารมณ์ในแหล่งแห่งความรัก

สำหรับคนที่มีคุณธรรมผู้ใหญ่ความรักไม่ใช่ความรู้สึกในชีวิตประจำวัน แต่เป็นวิถีชีวิตที่มีความสำคัญบางอย่างเช่นความรับผิดชอบความเคารพความสนใจความเข้าใจซึ่งกันและกัน

เมื่อพิจารณาถึงความรู้สึกนี้ในกระบวนทัศน์ทางจิตวิทยามันไม่สามารถนิยามได้ภายในกรอบของคำอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกระทำหรือสถานะของบุคคล การสำแดงความรักนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับการรับรู้ของมนุษย์ ดังนั้นจึงมีหลายตำแหน่งของการรับรู้ของความรู้สึกนี้สำหรับบุคคล:

•ตำแหน่งศูนย์ - "เพียงแค่" ความรัก นี่คือการรวมตัวของสรีรวิทยาของคู่หู: กลิ้งไปที่บุคคลอย่างมากเพียงแค่หายไปโดยไม่คำนึงถึงความประสงค์ของเรื่อง รูปแบบทางสังคมที่ฝังอยู่ในจิตสำนึกของแต่ละบุคคล การก่อตัวของความรู้สึกที่รวดเร็วและสะเพร่าซึ่งมักจะจบลงด้วยความหงุดหงิดบุคลิกภาพ บางคนจากคู่รักยอมให้ตัวเองเล่นบทบาทของคู่รักเล่นบรรทัดฐานพฤติกรรมแห่งความรัก "มาตรฐาน" ซึ่งมักถูกกำหนดโดยสังคม

•ตำแหน่งแรกคือความรักและ "ฉัน" มันทำหน้าที่เป็นตำแหน่งชีวิตของบุคคลที่จะได้รับมากขึ้นในทันทียิ่งกว่าที่จะมอบให้กับคนรัก หนึ่งในวิชาของความรักนั้นมีค่าใช้จ่ายตามความต้องการความต้องการของบุคคลและความสนใจของคนรัก (รัก - ต้องการ) บางครั้งมันก็ปรากฏตัวเป็น "ความรักให้": มีความสนใจที่จะให้บางสิ่งบางอย่างในขณะที่ของที่ระลึกควรจะสะดวกจากมุมมองของคนที่ต้องการมัน

•ตำแหน่งที่สอง - ความรักและ "คุณ" ตำแหน่งในชีวิตเมื่อพิจารณาถึงความสนใจและความต้องการของคนที่คุณรัก ปรากฏในรูปแบบของ "ความรัก - ตอบสนอง" หรือ "รัก - ดูแล" ในกระบวนการบุคคลในฐานะบุคคลสลายไปในที่รักของเขาอาศัยอยู่กับความคิดของการส่งมอบความสุขสูงสุดสำหรับคนที่เขาเลือก บางครั้งมันกลายเป็นการดูแลเรื่องความรักที่น่ารำคาญ

•ตำแหน่งที่สามคือความรักและ "เรา" ตำแหน่งชีวิตที่ซื่อสัตย์และอุดมไปด้วยมากขึ้น นับถือบุคคลที่รักในฐานะคู่รักแต่ละคนมีความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงเท่าใดพวกเขามีส่วนร่วมในความสัมพันธ์อะไร ผู้คนในฐานะสหภาพของสองบุคคลมองว่าตัวเองเป็นสิ่งหนึ่งพร้อมที่จะเข้าใจและสร้างความรัก

•ตำแหน่งที่สี่คือความรักและ "ชีวิต" ด้วยมุมมองดังกล่าวทำให้มีแนวคิดเกี่ยวกับอนาคตอดีตและปัจจุบัน แนวคิดเกี่ยวกับการมีอยู่ของโลกรอบ ๆ คู่รักและผู้คนได้รับการพิจารณา เรื่องของความรักพยายามที่จะดูว่าพวกเขามีความสามารถในการพัฒนาความรู้สึกของพวกเขาเพื่อให้ในอนาคตผ่านปีที่พวกเขาสามารถช่วยตัวเองและให้บางสิ่งบางอย่างไม่เพียง แต่เพื่อตัวเอง แต่เพื่อโลกขอบคุณความรู้สึกนี้

•ตำแหน่งที่ห้า - "ทูตสวรรค์" ตำแหน่งสำคัญของแต่ละบุคคลทำให้เขากลายเป็นแหล่งแห่งความรัก หมายถึงการควบคุมอย่างชาญฉลาดของพฤติกรรมความมุ่งมั่นที่เพียงพอในรูปแบบของการดูแล บุคคลที่นำความสุขและความสุขในการดูแลคนที่รัก ด้วยตำแหน่งดังกล่าวในพฤติกรรมของบุคคลมักจะเป็นคนที่ตระหนักถึงตนเองมากที่สุด เขามีทุกสิ่งที่เขาต้องการสำหรับตัวเขาเองตอนนี้เขาเพียงแคร์สิ่งที่เขาพร้อมจะมอบให้คนที่เขารัก

คุณค่าของความรักในชีวิตมนุษย์

นานมาแล้วที่สังคมพยายามแก้ปัญหา: จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องมีความรู้สึกรักในชีวิต ไม่มีอะไรที่ห้ามไม่ให้อยู่โดยปราศจากความคิดของคุณออกไปจากการทำงานความสัมพันธ์บนพื้นฐานของความเข้าใจซึ่งกันและกันและความไว้วางใจในความรู้สึกที่เกินอารมณ์ บ่อยครั้งที่บุคคลนั้นมาถึงข้อสรุปว่ามันง่ายกว่าที่จะมีชีวิตอยู่โดยปราศจากความรักทำไมมันถึงต้องการ ทุกสิ่งในโลกไม่ได้ถูกสร้างขึ้นอย่างไร้จุดหมายมีความกลมกลืนในการดำรงอยู่ของมนุษย์ หากปราศจากความรู้สึกนี้การดำรงอยู่ของมนุษย์ก็ต้องถูกทำลาย

การตัดสินว่าบุคคลไม่ต้องการความรู้สึกนี้เกิดขึ้นบนพื้นฐานของความรู้สึกที่ไม่สมหวังซึ่งมักปรากฏในวัยหนุ่มสาวที่วิตกกังวล แต่ความรู้สึกที่ไม่สมหวังนั้นไม่ใช่ความรัก ความรักคือความรู้สึกของความรักความรับผิดชอบต่อพันธมิตรความเข้าใจและการสนับสนุนซึ่งกันและกันเมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นและสร้างขึ้นด้วยกันและบนพื้นฐานซึ่งกันและกัน จิตวิทยาของบุคลิกภาพกำหนดปัจจัยของความรักในชีวิตมนุษย์เป็นพื้นฐานแม้ว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ความรู้สึกนี้มีสถานที่สำคัญในการดำรงอยู่ของบุคลิกภาพ นักจิตวิทยาอธิบายว่าผู้ชายและผู้หญิงเป็นบุคคลที่มีโครงสร้างจิตใจแตกต่างกันเช่นสองขั้วที่แตกต่างกัน มันเป็นความรู้สึกของความรักที่ช่วยให้พวกเขารวมกันและสร้างการเริ่มต้นใหม่ตามลำดับเพื่อดำเนินการต่อการแข่งขันของพวกเขา

ความรักเป็นสิ่งกระตุ้นให้หลายคนสร้างนิทานเทพนิยายบทกวีตำนานและอุปมา มันถูกตราตรึงเป็นภาพนิรันดร์ในภาพวาดประติมากรรมและสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นโดยคนที่มีความสามารถ นี่คือแรงผลักดันสำหรับการสร้างการพัฒนาและการสร้างความสามัคคี แต่การจับตัวบุคคลด้วยความประหลาดใจบางครั้งความรู้สึกนี้นำไปสู่ผลร้าย คำอุปมาโบราณเล่มหนึ่งกล่าวว่านักปราชญ์ผู้พยายามช่วยเด็กชายให้เข้าใจความจริง“ ความรักคืออะไร” ไม่สามารถตอบคำถามได้อย่างชัดเจน สิ่งสำคัญที่กล่าวไว้ในคำพูดของเขาคือต้องใช้เวลาในการทดสอบความรู้สึกด้วยความจริงใจและความแข็งแกร่ง

ความรักเกิดขึ้นในความรัก: เมื่อคุณไม่สามารถจินตนาการถึงการมีอยู่ของคุณโดยไม่มีคู่ครองไม่มีใครนอกจาก "รัก" ที่ดูเหมือนจะดีกว่า ในที่รักแต่ละคนสามารถเห็นคุณสมบัติที่ดีเท่านั้น ความรักที่แท้จริงคือมาตรฐานของความสงบและความสมดุลช่วยให้คุณเห็นคุณสมบัติที่ไม่ดีและสวยงามช่วยให้เข้าใจและยอมรับบุคคลดังที่เขาเป็น

ไม่เพียง แต่กวีนักจิตวิทยานักปรัชญาเท่านั้น แต่แพทย์ยังมีส่วนร่วมในการอธิบายอาการที่แท้จริงของความรู้สึกนี้และการตีความของมันยังคงเป็นเรื่องยากในปัจจุบัน ความรักสามารถปรากฏขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นหยดน้ำค้างที่เกิดขึ้นในการกระทำที่เล็กที่สุด เมื่อเวลาผ่านไปความรู้สึกร่วมกันกลายเป็นมหาสมุทรแห่งความรักซึ่งไม่เพียง แต่ครอบคลุมจิตใจของคนที่รัก แต่ยังรวมถึงโลกรอบตัวด้วย ผ่านปริซึมแห่งความรักบุคคลสามารถเข้าใจและตระหนักถึงสิ่งใหม่มากมายสร้างความสามัคคีในชีวิตของเขารู้จักตัวเอง

ฉันควรจะสารภาพรักก่อนไหม

“ ซ่อนตัวอยู่ในมิงค์” เป็นตัวเลือกยอดนิยมในหมู่คนจำนวนมากเมื่อสถานะที่ไม่สามารถอธิบายได้ปรากฏขึ้นเมื่อคนตระหนักว่าเขาตกหลุมรัก ไม่ใช่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงหรือผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จซึ่งกำลังรีบเป็นคนแรกที่ยอมรับ เหตุผลหลักที่คนกลัวที่จะแสดงความรู้สึกของพวกเขาคือความรู้สึกตื่นตระหนกเมื่อพวกเขาไม่ยอมรับหรือปฏิเสธ กลัวความรู้สึกได้ยินการเยาะเย้ยจากเรื่องความรัก สาเหตุของความกลัวเหล่านี้ส่วนใหญ่เข้าสู่วัยเด็กลึกหรือในวัยเยาว์ด้วยความคารวะ นี่คือช่วงเวลาที่มันเป็นลักษณะของแต่ละบุคคลที่จะแสดงความรู้สึกของเขาอย่างเปิดเผยมากขึ้นในเวลาเดียวกันก็ทำให้เขาอ่อนแอ ประสบการณ์ที่ขมขื่นของความล้มเหลวในวัยนี้ถูกถ่ายทอดเข้าสู่ชีวิตของผู้ใหญ่กระตุ้นให้แต่ละคนควบคุมความต้องการและอารมณ์ของเขาอย่างระมัดระวังมากขึ้น

ข้อเท็จจริงทางจิตวิทยาที่น่าสนใจคือตัวแทนของเพศต่าง ๆ วางอยู่ในความหมายที่แตกต่างกันของความรัก ผู้หญิงให้ความหมายว่า "ฉันเป็นของคนรักอย่างแท้จริง" ในขณะที่ผู้ชายหมายถึง "ฉันต้องรับผิดชอบต่อความรักที่ฉันรัก" บ่อยครั้งที่สิ่งนี้ส่งผลให้เกิดคุณลักษณะบางอย่างเมื่อผู้หญิงสารภาพความยากลำบากที่เลือก: "ฉันต้องการให้คุณ" และสำหรับผู้ชาย: "ฉันรักคุณ" เนื่องจากลักษณะทางจิตวิทยาดังกล่าวเด็กหญิงจึงมีแนวโน้มที่จะจินตนาการถึงพลังอันยิ่งใหญ่ที่พวกเขารัก ว่าเขาควรจะเดาเกี่ยวกับความรู้สึกที่แสดงออกผ่านปริซึมของคำใบ้และเริ่มทำตัวเอง ตัวแทนของเพศชายในคำแนะนำของผู้หญิงดังกล่าวทำให้เกิดแนวคิดที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงตัวอย่างเช่นผู้หญิงเพียงแค่เจ้าชู้เจ้าชู้แสดงให้เห็นถึงการดูแลที่เป็นมิตรหรือต้องการที่จะอวดทักษะการทำอาหารของเธอ หญิงสาวในการตอบสนองต่อเรื่องนี้เห็นการอยู่เฉยของคนที่ถูกเลือกว่าไม่แยแสและไม่เต็มใจที่จะติดต่อ

สำหรับคนส่วนใหญ่การออกเสียงของวลี "ฉันรักคุณ" นั้นเป็นเรื่องยากผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้เปลี่ยนเป็นวลีที่เรียบง่ายกว่า ยกตัวอย่างเช่นการแสดงออกทางเลือกเช่น "ฉันอยากอยู่กับคุณ" "ฉันชอบคุณ" "ยินดีที่ได้อยู่กับคุณ" ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาความรู้สึกนั้นก็เพียงพอแล้ว สำหรับการพัฒนาความสัมพันธ์หรือวิธีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการถ่ายทอดความรู้สึกของคุณคุณต้องใช้คำพูดและการกระทำในเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตามการร้องขอความสำคัญของการกระทำมักทำให้สับสนสำหรับผู้ชายเนื่องจากมีแนวคิดที่ผู้หญิงชอบหูของเธอ แต่มันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งเมื่อคำพูดที่สวยงามได้รับการเสริมด้วยการกระทำที่จริงใจที่ช่วยให้ตัวแทนของส่วนที่มีเสน่ห์ของประชากรเข้าใจความจริงจังของความตั้งใจของพันธมิตร

การสารภาพความรักนักจิตวิทยาของพวกเขาสำหรับการเริ่มต้นแนะนำให้คุณตั้งค่าตัวเองสำหรับการพัฒนาสองประเภท ท้ายที่สุดคำตอบที่รัก (คนรัก) อาจเป็นบวกและไม่มากนัก โอกาสของบุคคลที่เลือกการเปิดเผยพร้อมกับคนที่เขาเลือกนั้นคือห้าสิบห้าสิบ ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าหากคุณตัดสินใจที่จะยอมรับให้ตระหนักถึงตัวเลือกที่เป็นไปได้ที่จะล้มเหลว ถ้าคนไม่ได้ยินคำตอบซึ่งกันและกันมันจะง่ายกว่าที่จะหนีและระดับความยุ่งยากจะลดลง แต่ละคนและทุกคนกำลังมองหาครึ่งหนึ่งของพวกเขา เมื่อพบว่ามีผู้คนนับล้านมันเป็นไปไม่ได้ที่จะสูญเสียโอกาสของคุณมิฉะนั้นจะไม่พบครึ่ง "วินาที" ของครึ่งที่เหมาะสม

สังคมปัจจุบันแบ่งแบบแผน ครึ่งหนึ่งของประชากรที่แข็งแกร่ง - ผู้ชายในตอนนี้ปรับตัวละครของพวกเขาให้นิ่มลงและเด็กหญิงก็สรุปว่าทุกอย่างจะต้องถูกนำไปไว้ในมือที่บอบบางของพวกเขา ผู้ชายแค่ต้องรอให้ทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยตัวเอง ยอมรับความรักของคุณเป็นสิ่งที่จำเป็น! มันจะไร้สาระหรือไม่เป็นไปตามแผนตลอดชีวิตของฉัน การแสดงออกทางอารมณ์ใด ๆ จากมุมมองของสุขภาพจิตของแต่ละบุคคลจะต้องมีข้อสรุปผลของมัน ไม่จำเป็นต้องรอด้วยแขนที่พับเก็บได้ว่าปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นต้องทำอย่างอิสระ

จะมีความสุขได้โดยปราศจากความรัก

แนวคิดของความรักได้รับการปฏิบัติเหมือนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำรงอยู่ของแต่ละคนในสังคม ในทางตรงกันข้ามมีการถกเถียงกันมากมายเกี่ยวกับชีวิตที่ปราศจากความรู้สึกนี้ "สิ่งสำคัญในชีวิตคือความรัก" - เสียงจากสื่อทุกประเภทในทุกประเทศ หากปราศจากความรู้สึกสำคัญนี้คุณก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้ คำถามเกิดขึ้นชีวิตแบบนั้นจะเป็นอย่างไร หัวเรื่องที่ไม่มีความรักสามารถดำรงอยู่ได้เหมือนทุกคน เมื่อมองแวบแรกชีวิตของเขาก็ไม่แตกต่างกันเขาไปเดินเล่นกับเพื่อน ๆ ดูทีวีไปทำงานกินนอน การมีทุกสิ่งที่สำคัญที่ฉันใฝ่ฝันมาตั้งแต่ยังเด็กฉันยังรู้สึกถึงความเหงาที่ไม่รู้จักพอ ความรัก - ความรู้สึกที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตผลักดันให้เกิดการกระทำมีส่วนช่วยในการพัฒนาตนเองของแต่ละคน: ผู้คนเล่นกีฬาดูแลรูปร่างหน้าตาเพิ่มระดับการศึกษาด้วยตนเองทุกอย่างที่จะดึงดูดอีกครึ่งหนึ่ง ดังนั้นสิ่งสำคัญในชีวิตคือความรักสามารถครองโลกและผู้คนได้

ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถรักได้ บางครั้งหากไม่มีการประชุมตนเองหรือโดยอาศัยการศึกษาคน ๆ หนึ่งก็สามารถละทิ้งความรู้สึกแห่งความรักชดเชยอารมณ์อื่น ๆ ได้ สำหรับคนที่ไม่ได้พบกันครึ่งหนึ่งเป็นเรื่องปกติที่จะสร้างครอบครัวกับคนที่แสดงความห่วงใยและเอาใจใส่ อย่าปล่อยให้มันสร้างเซลล์โซเชียลใหม่คืนดีใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ใครบางคนที่ถูกลิขิตให้ตกหลุมรักคู่ครองนี้เป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดสำหรับตัวเอง เปลวไฟเล็ก ๆ ของอารมณ์สีสันสดใสจะลุกโชติช่วงขึ้นและบุคคลจะเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของความรักซึ่งกันและกันและครอบครัวที่สร้างขึ้นในความสามัคคี สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือตัวเลือกที่ความรักไม่ได้เกิดขึ้น มีด้านบวก - ช่วงเวลาวิกฤตที่จะไม่เกิดขึ้นเมื่อความรู้สึกนี้จะดับลงและกลายเป็นนิสัย ความสุขที่ปราศจากความรักนั้นมีอยู่มันถูกซ่อนอยู่ในจิตวิญญาณและการพัฒนาตนเองของบุคคลที่มีความสามารถบนพื้นฐานของสิ่งนี้เพื่อก่อให้เกิดครอบครัวที่รุ่งเรือง

แนวคิดเรื่องความภักดีและความรักเป็นอย่างไร

จากวัสดุข้างต้นมันเป็นไปตามที่ความรักเป็นความรู้สึกร่วมกันสูงส่งบนพื้นฐานของความเข้าใจซึ่งกันและกันการพัฒนาซึ่งกันและกันการสนับสนุนซึ่งกันและกัน มีความรู้สึกประเสริฐที่ปราศจากความภักดีหรือไม่?

คุณภาพของมนุษย์ที่เอื้อต่อการแสดงออกของความต้านทานต่อเหตุการณ์หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นอยู่กับการเลือกและทัศนคติของบุคคลนั้นเรียกว่าความซื่อสัตย์ สำหรับบุคคลที่มีคุณธรรมความรักคือตัวเลือกที่ใส่ใจ เฉพาะเมื่อทั้งสองวิชาสร้างแนวคิดร่วมกันของการดำรงอยู่ให้เลือกในทิศทางของการสร้างสิ่งที่ดีร่วมกันการพัฒนาค่านิยมของครอบครัววิธีที่พวกเขาวางแผนที่จะมีชีวิตอยู่ทำรูปแบบความรักที่แท้จริง ดังนั้นจึงเป็นทางเลือกที่ใส่ใจนำไปสู่การรักษาความภักดี

Treason - การกระทำที่แสดงถึงความผิดพลาดของแต่ละบุคคลเท่านั้น แต่ส่วนใหญ่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและสายตาสั้นในการสร้างความสัมพันธ์ แต่มันเกิดขึ้นว่าความภักดีถูกเก็บไว้ในความสัมพันธ์ไม่เพียงเพราะความรู้สึก มันเกิดขึ้นเมื่อคู่หูคนหนึ่งสบายใจที่จะอยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นนั้น ในความสัมพันธ์ที่มีความหมายและมีสุขภาพดีการมีอยู่ของความรักหมายถึงความรู้สึกของความภักดี นอกใจในความสัมพันธ์ที่ทั้งคู่ไม่ให้คุณค่าซึ่งกันและกันไม่ต้องการที่จะพัฒนาร่วมกันถือเป็นการทรยศ

วิธีที่จะลืมความรักเดิม

ความรู้สึกของความรักไม่ได้เป็นนิรันดร์บางครั้งก็ไม่เหมือนกัน ทุกคนที่พยายามสัมผัสกับความรักที่แท้จริงจะต้องเตรียมพร้อมสำหรับความผิดหวังและความสูญเสียของคนที่คุณรัก ความรู้สึกที่มีประสบการณ์หลังจากความล้มเหลวในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันหรือหลังจากการสูญเสียคนที่คุณรักไม่สมดุลนำไปสู่ภาวะซึมเศร้า

ผู้เชี่ยวชาญเสนอทางเลือกต่าง ๆ เพื่อช่วยลดระดับความทุกข์:

- การรับรู้ว่าคนที่รักจริงช่วยเปิดเผยความรู้สึกจิตใต้สำนึกของจิตหรือการสะกดจิตตัวเอง บุคคลต้องคิดว่าเขาซื่อสัตย์ต่อตัวเองอย่างไร

- พยายามที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณทำให้มันไม่เหมือนที่เป็นไปได้ Стоит изменить круг общения, номер телефона, избавиться от напоминающих об человеке вещей (отдайте, что возможно в детские приюты или в дома для беженцев, ненужный хлам, на то и ненужный - выбросить его), без возможности изменить место жительства, измените обстановку в квартире (новая мебель или старая, но по новому расположена), измените режим дня;

- หาชั้นเรียนที่มีส่วนช่วยให้คุณได้รับความสนใจสูงสุด: กีฬา, งานฝีมือ, อ่านหนังสือ;

- อุทิศเวลาที่สูญเสียไปให้ญาติเพื่อนให้พวกเขาช่วยคุณ

- เปลี่ยนทัศนคติต่อสิ่งที่เกิดขึ้น - นี่ไม่ใช่ภัยพิบัติระดับโลกคุณยังมีชีวิตอยู่และดีมีเพียงบุคคลที่หายไปเท่านั้นความสามารถในการรักยังคงอยู่กับคุณ รับบทเรียนจากสิ่งที่เกิดขึ้น: เราสร้างความสุขด้วยตัวเราเอง

- ไม่ควรถูกปิดจากคนรู้จักใหม่โลกที่เต็มไปด้วยความประหลาดใจที่รอคอยทุกคน

- อย่าเสียใจกับคนที่ต้องการความสุขและโชคดีเพียงปล่อยให้ไป

มันเป็นสิ่งจำเป็นที่จะจำคนที่ออกไปควรทิ้งไว้เพียงครั้งเดียวอย่าปล่อยให้เขากลับมา อนุญาตให้ตัวเองมีความสุขมากขึ้นเพื่อค้นหาความสามัคคีได้อย่างแม่นยำเพราะคนที่เหลือ ชีวิตเปิดโอกาสให้คน ๆ หนึ่งมีชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากบุคคลที่ทำให้เขาทุกข์ทรมาน

ดูวิดีโอ: The Real - รกคอ ft. Organ Nan Official Music Video (ธันวาคม 2019).

Загрузка...