จิตวิทยาและจิตเวชศาสตร์

การรู้จักกาลเทศะ

ความมีไหวพริบเป็นทรัพย์สินของผู้ถูกยึดมั่นในมาตรการในการสนทนาในการกระทำการเช่นเดียวกับความสามารถในการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าและหาวิธีที่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขความขัดแย้งโดยไม่ทำให้เกิดความเสียหายทางศีลธรรม บุคคลที่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานมารยาทที่กำหนดโดยไม่คำนึงถึงสถานการณ์ที่เรียกว่าไหวพริบ แทเป็นความลับของความสำเร็จของแต่ละบุคคลในทุกพื้นที่ของชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราไม่ควรลืมว่าชั้นเชิงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตัวละครของแต่ละบุคคลนั้นถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของคุณภาพตามธรรมชาติในกระบวนการทำงานหนักด้วยตนเองในช่วงของการอบรมและการฝึกอบรม

ความหมายของคำศัพท์สัมผัสกับภาษาละตินคือสัมผัสหรือสัมผัส จากนี้ไปว่าการมีไหวพริบทำให้มันเป็นไปได้ราวกับว่า "แตะ" เพื่อทำความเข้าใจกับสถานการณ์พฤติกรรมความรู้สึกเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์ ผู้ที่มีสัดส่วนที่สามารถเข้าใจความต้องการความปรารถนาและประสบการณ์ของคู่สนทนานั้นจะเป็นบุคคลที่น่ายินดีในสังคมเสมอ

ชั้นเชิงคืออะไร

การมีไหวพริบช่วยให้บุคคลนั้นประพฤติตนตามวัฒนธรรมท่ามกลางผู้คนโดยคำนึงถึงลักษณะเฉพาะทั้งหมดของสถานการณ์ซึ่งบ่งบอกถึงความงามแบบหนึ่ง ความมีสติคือความสามารถในการพูดคุยเกี่ยวกับข้อผิดพลาดหากจำเป็นเพื่อพูดในลักษณะที่จะไม่ทำให้เสียเกียรติในศักดิ์ศรีของบุคคลที่จะไม่ทำร้ายความรู้สึกของตัวเองทำให้เขารู้สึกภาคภูมิใจและแม้จะทำทุกอย่างไม่เกินความจริง

ผู้มีไหวพริบสามารถเข้าใจว่าข้อความใดที่สามารถทำให้เกิดความรู้สึกผิดหรือทำให้คู่ต่อสู้ขุ่นเคือง เมื่อไม่จำเป็นต้องพูดประชดประชันภายใต้เงื่อนไขที่จะไม่พูดถึงข้อผิดพลาดหรือลักษณะที่ไม่ได้มาตรฐาน ในทางตรงกันข้ามบุคคลดังกล่าวจะสามารถรับคำพูดที่ดีเพื่อชมเชยหรือให้กำลังใจบุคคลอื่นได้ เขาจะหาวิธีระงับการสนทนาให้ทันเวลาซึ่งอาจนำไปสู่การเริ่มต้นของการพัฒนาความขัดแย้งหรือระงับผู้อื่นที่พูดไม่ถูกต้องในทิศทางของเขา

การมีคุณภาพที่คล้ายคลึงกันไม่เพียงพอที่จะปฏิบัติตามกฎและบรรทัดฐานของพฤติกรรมที่ยอมรับโดยทั่วไป สิ่งที่สำคัญคือความหมายของคำว่า tact นั้นคือการมีสติสัมปชัญญะความสามารถในการค้นหาเส้นที่คุณไม่ควรไป ในขณะเดียวกันก็ไม่เป็นการรบกวนอย่าเสนอความช่วยเหลือหรือไม่แนะนำให้คนที่ไม่ต้องการ

ความมีไหวพริบทำให้บุคคลที่ไม่ต้องการเปลี่ยนมุมมองของเขาเปลี่ยนเส้นทางการสนทนาในทิศทางตรงกันข้ามดังนั้นหลีกเลี่ยงการเกิดข้อพิพาทหรือความเข้าใจผิด

เพื่อฝึกฝนทักษะที่แท้จริงของการเป็นคนมีไหวพริบคุณควรปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นอยู่เสมอ บุคคลไม่ควรลืมว่ามีผู้คนรอบข้างที่สามารถทำหน้าที่เป็นตัวอย่างกระตุ้นให้เราสร้างและขยายขอบเขตอันไกลโพ้นของเรา บุคคลนั้นเป็นคนที่มีหลายแง่มุมโดยการสังเกตพฤติกรรมของเธอคน ๆ นั้นสามารถเรียนรู้ที่จะทำนายการกระทำสภาวะทางอารมณ์เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มากมายเกี่ยวกับผู้อื่นและเกี่ยวกับตัวเอง การศึกษาจิตวิทยาของบุคลิกภาพช่วยในการค้นหาเส้นทางที่แท้จริงในการพัฒนาคุณภาพที่สำคัญ คนที่มีความรู้สึกมีไหวพริบสามารถสัมผัสตัวเองในบทบาทของอีกคนหนึ่งซึ่งทำให้เขามีโอกาสที่จะเข้าใจการกระทำและความรู้สึกของคนอื่นมากขึ้นเพื่อทำความเข้าใจสภาพจิตใจของพวกเขา

การดูการกระทำประจำวันของผู้คนมันเป็นเรื่องสมเหตุสมผลที่จะต้องใส่ใจว่าการปฏิบัติตามบรรทัดฐานของมารยาทในเรื่องไม่จำเป็นต้องบ่งบอกถึงการมีบุคลิกที่มีไหวพริบในตัวเขา คนที่ซ่อนตัวอยู่ในหัวใจของเขาโกรธความเย่อหยิ่งไม่เคารพความแค้นสามารถมีลักษณะภายนอกคนมีไหวพริบ แต่การกระทำของเขาจะมาพร้อมกับของปลอมและเจ้าเล่ห์ ความสามารถในการเข้าใจคู่สนทนาไม่ใช่การกำหนดความคิดเห็นของเขากับเขาเพื่อควบคุมการพัฒนาทางอารมณ์ของสถานการณ์วิธีการที่ถูกต้องในการเปิดเผยคนที่มีความสามารถซ่อนเร้นอยู่ข้างหลังหน้าจอมารยาท

ความมีไหวพริบในการสื่อสาร

ความมีสติสามารถเรียกได้ว่าเป็นวิธีที่มีเมตตาต่อผู้คนโดยทั่วไปแล้วหลักการของพฤติกรรมนี้เป็นพื้นฐานของมารยาท หากบุคคลไม่หมกมุ่นอยู่กับความสำคัญและความเป็นอยู่ที่ดีของตนเอง แต่คิดถึงความรู้สึกและประสบการณ์ของผู้อื่นเขาจะได้รับสถานะของบุคคลที่มีไหวพริบโดยอัตโนมัติ ความมีไหวพริบขึ้นอยู่กับคุณสมบัติพิเศษของตัวละครของแต่ละบุคคลซึ่งแต่ละคนจะต้องก่อตัวตลอดชีวิตของเขา กล่าวคือการแสดงออกของคุณสมบัติดังกล่าวก่อให้เกิดการสื่อสารที่สะดวกสบายในทุกสถานการณ์ชีวิต

การแสดงออกขั้นพื้นฐานของการเจรจาต่อรองในการสื่อสารคือความสามารถในการไม่เพียง แต่ฟังคู่สนทนาและที่สำคัญที่สุดคือรู้สึกว่าเขาพยายามสื่อสารไม่ขัดจังหวะเพื่อฟังจุดจบ แม้ว่ามุมมองของฝ่ายตรงข้ามจะไม่เหมาะสมหรืออาจงงงวยอย่าลืมความมีไหวพริบเมื่อตอบสนองต่อคำพูดของเขา การใช้ความเคารพซึ่งกันและกันและความเข้าใจในวิธีอื่นใดนอกจากองค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสารที่มีไหวพริบ นอกจากนี้ลักษณะสัญญาณของการสื่อสารที่คล้ายกันคือความสามารถของบุคคลที่จะคำนึงถึงสถานการณ์ที่เหตุการณ์คลี่ออก: ความขัดแย้งในยุคของฝ่ายตรงข้ามสถานะทางสังคมเพศและการปรากฏตัวของผู้ฟังที่อยู่รอบ ๆ แม้จะมีทุกสิ่งทุกอย่างบุคคลที่มีไหวพริบไม่เคยแสดงให้เห็นถึงคู่สนทนาของเขาที่เขาไม่ชอบ แต่ในทางกลับกันพยายามพยายามทำความเข้าใจความเชื่อของเขาทุกวิถีทางเพื่อให้รู้สึกถึงสภาพของเขา

บุคคลที่มีระดับสูงของไหวพริบตามกฎปรับให้เข้ากับเงื่อนไขการโต้ตอบใด ๆ มักจะทำตัวเป็นธรรมชาติผ่อนคลายและสบายพวกเขาไม่ได้ทำหน้าที่นี้ไม่ประพฤติตนอย่างหยิ่งและคุ้นเคย ความสามารถในการสื่อสารด้วยวิธีนี้ช่วยให้บุคคลในรูปแบบต่างๆเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ดื้อดึงและที่สำคัญที่สุดคือไม่ควรทำให้เสียเกียรติในศักดิ์ศรีของบุคคลอื่น

คนที่มีไหวพริบมักจะมีความสามารถในการดึงดูดทุกคนรอบตัวเขาคนเหล่านี้มักถูกเรียกว่ามีการศึกษาและการศึกษาอย่างลึกซึ้ง และสิ่งนี้ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เป็นที่ต้องการในสังคมเสมอมันจะได้รับการชื่นชมใน บริษัท ต่าง ๆ ทั้งในหมู่เพื่อนและในทีมงาน บุคคลที่มีพฤติกรรมเฉียบแหลมเด่นชัดจะมีชื่อเสียงในฐานะคนที่เชื่อถือได้เพราะไม่ใช่ความลับที่บุคคลดังกล่าวจะไม่พูดมากเกินไปหาทางออกจากสถานการณ์ที่น่าอึดอัดใจและสามารถหยุดการสนทนาที่ไม่พึงประสงค์ได้ทันเวลา

ความมีไหวพริบไม่ได้เป็นเพียงลักษณะบุคลิกภาพโดยธรรมชาติ แต่ยังสามารถเรียนรู้ได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคคลที่มีไหวพริบอย่างมีประสิทธิภาพเราควรเรียนรู้วิธีการเชื่อมโยงกับคนรอบข้างดังนั้นเพียงเท่าที่เราต้องการให้พวกเขาเกี่ยวข้องกับเรา คุณควรชินกับ“ ใส่” เรื่องตลกของคุณพฤติกรรมผื่นอารมณ์สดใส สิ่งนี้จะช่วยให้บุคคลตระหนักว่าด้วยความแตกต่างจำนวนมากทุกคนมีความคล้ายคลึงกัน และจากนี้ทุกอย่างที่ทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายและความเกลียดชังในหมู่พวกเราเองไม่สามารถดึงดูดให้คนอื่นได้ ความมีไหวพริบจะต้องมีรูปทรงตั้งแต่วัยเด็กเพื่อสอนเด็กว่าสภาพแวดล้อมเช่นนี้จะช่วยให้เขาแยกแยะความต้องการและอารมณ์ของผู้คนรอบตัวเขาเพื่อหาเพื่อนช่วยสนับสนุนการสนทนาใด ๆ ได้อย่างง่ายดาย

ตัวอย่างของการเจรจาต่อรองนั่นคือการสำแดงของมันง่ายมากที่จะสังเกตเห็นในทุกสถานการณ์ของชีวิต ตัวอย่างเช่นครูหรือครูที่เอาใจใส่นักเรียนแต่ละคนอย่างเอาใจใส่และไม่ให้ความสนใจกับข้อบกพร่องของพวกเขาประพฤติตนสัมพันธ์กับพวกเขาอย่างแนบเนียน หรือผู้ปกครองที่ไม่อนุญาตให้ตนเองหรือผู้อื่นแสดงออกอย่างไม่สุภาพต่อหน้าเด็กหรือลงโทษเขาในการประพฤติมิชอบต่อหน้าผู้ชม เพื่อนร่วมงานเมื่อสังเกตเห็นการกำกับดูแลในรายงานของคุณจะไม่เริ่มต้นที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะ แต่จะบอกเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นการส่วนตัวนี่เป็นตัวอย่างของพฤติกรรมที่มีไหวพริบ

คนที่มีไหวพริบซึ่งจะไม่ให้ความเห็นของตัวเองคุยโวหรือยกระดับตัวเองเหนือคนอื่นไม่ได้ถามคำถามส่วนตัว - ว่าพวกเขาสามารถดื่มด่ำกับคู่สนทนาในตำแหน่งที่อึดอัด ตามกฎแล้วคนมีไหวพริบจะไม่เริ่มแยกแยะสิ่งต่าง ๆ ในที่เปิดเผยทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตส่วนตัวของพวกเขาไม่ต้องการให้ทุกคนได้เห็นซึ่งต่อมาจะช่วยรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวความสะดวกสบายและความเข้าใจร่วมกันในชีวิตครอบครัว

ดังนั้นจึงควรสังเกตว่าสัญชาตญาณตามธรรมชาติของบุคคลการอบรมของเขาความรู้และทักษะจำนวนมหาศาลและที่สำคัญที่สุดแนวทางการเคารพผู้คน - เป็นพื้นฐานของคุณภาพบุคลิกภาพเช่นการเจรจาต่อรอง บุคคลที่มีความสามารถในการสัมผัสมักจะให้ความเห็นของเขากับความรู้สึกที่ลึกซึ้งของสถานะทางประสาทสัมผัสและประสบการณ์ของบุคคลที่เขาโต้ตอบด้วย ตัวอย่างของพฤติกรรมที่มีไหวพริบสามารถอ้างถึงนับครั้งไม่ถ้วน การแสดงที่สดใสของพวกเขาสามารถมองเห็นได้ไม่เพียง แต่ในชีวิตประจำวัน แต่ในงานวรรณกรรมที่เป็นที่รู้จักเช่นกัน

บางทีชั้นเชิงอาจไม่ใช่สมบัติที่สำคัญที่สุดของแต่ละคนเพราะมีคุณสมบัติอื่น ๆ เช่นความภักดีความรักความเอาใจใส่ อย่างไรก็ตามควรเน้นว่าไม่มีไหวพริบความเสี่ยงในการทำร้ายคนอื่นนั้นสูงกว่าการมีไว้ซึ่งความมีคุณภาพอย่างสมเหตุสมผล ตัวอย่างเช่นบุคคลที่ถูกเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กตามกฎ "ช่วยเหลือเพื่อนบ้านของคุณเสมอ" อาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยความช่วยเหลือของเขาเพียงเพราะเขาคำนึงถึงความต้องการและความชอบของคู่ต่อสู้ ความสามารถในการทำความเข้าใจและคำนึงถึงความต้องการของผู้ที่อยู่ใกล้ช่วยให้พวกเขาได้โดยไม่เกินขอบเขตของสิ่งที่ได้รับอนุญาต ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้ผู้ใช้สามารถผลักดันได้อย่างอิสระเพื่อค้นหาจุดแข็งในตัวเองและแก้ปัญหาด้วยตนเองตามที่พวกเขาต้องการ

คนที่แสวงหาพฤติกรรมที่มีไหวพริบมีข้อดีหลายประการ:

- ทำงานกับตัวเองอย่างต่อเนื่อง

- ลดโอกาสในการใช้ความรุนแรงและการเคารพตนเอง

- ไม่ยกตัวเองเหนือผู้อื่น

- เรียนรู้ที่จะใส่ใจผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงอายุเพศหรือสถานะ

- เรียนรู้ที่จะไม่สังเกตเห็นความผิดพลาด แต่เพื่อกระตุ้นการพัฒนาคุณธรรมของมนุษย์

- มุ่งมั่นที่จะรู้จักโลกที่หลากหลายและตัวคุณเอง

ดูวิดีโอ: 07มารยาทและกาลเทศะ (ธันวาคม 2019).

Загрузка...