การแสดงออกเป็นแนวคิดที่มีความหมายเหมือนกันกับความหมายความรุนแรงความสว่างของการสำแดงและการนำเสนอสถานะทางอารมณ์ความรู้สึกและประสบการณ์ นอกจากนี้ยังสามารถใช้คำว่านิพจน์เพื่ออ้างถึงข้อความและความคิดทางอ้อมของบุคคลในรูปแบบที่ไม่ใช่คำพูด (น้ำตา, ฮิสทีเรีย, อุทาน, ฯลฯ ) กล่าวคือ การแสดงออกไม่ได้ส่งผลกระทบต่อด้านการพรรณนาของรัฐเมื่อบุคคลสามารถสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นได้ แต่ในทันทีที่มีชีวิตอารมณ์ความรู้สึกของมันเกิดขึ้นในอวกาศภายนอก

การแสดงออกของคำแสดงความหมายของมันเฉพาะในระนาบภายนอกของการแสดงออกของบุคลิกภาพ ความแข็งแกร่งและคุณภาพของบุคลิกภาพเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากลักษณะโดยธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความแข็งแรงและความคล่องตัวของระบบประสาท, ก้าว, ความกว้างและความรุนแรงของกระบวนการทางจิต เป็นการแสดงออกถึงการแสดงออกของความหมายสำหรับบุคคลของเหตุการณ์ที่แตกต่างหรือที่ผ่านมาและนอกจากนี้ยังแสดงทั้งระดับความสำคัญและทิศทาง (บวกหรือลบ)

องค์ประกอบที่แสดงออกของการแสดงออกในโลกภายนอกสะท้อนถึงสถานะของบุคคล (การยอมรับจากสังคมมีการแสดงออกมากขึ้น) เช่นเดียวกับที่เป็นของวัฒนธรรมหรือชุมชนเฉพาะ (ตัวอย่างเช่นชาวอิตาเลียนมีความหมายมากกว่า Estonians) ระดับของการพัฒนาทักษะการสื่อสารนั้นมีการแสดงออกผ่านระดับของการพัฒนาของการแสดงออกที่แสดงออกและการใช้อย่างเพียงพอในการสร้างรูปแบบพฤติกรรมที่สังคมยอมรับได้ นอกจากปัจจัยภายนอกดังกล่าวการแสดงออกยังทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมที่ยอดเยี่ยมของสภาพภายในของแต่ละบุคคลซึ่งเป็นวิธีการปลดปล่อยอารมณ์ในระหว่างความเครียด

การแสดงออกส่วนใหญ่จะใช้ในการควบคุมและปรับความสัมพันธ์ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าความใกล้ชิดที่เหมาะสมที่สุดของระยะทางเพื่อเปลี่ยนลักษณะของการโต้ตอบ ดังนั้นความโกรธที่ประจักษ์อย่างชัดแจ้งจะขับไล่คู่สนทนาที่ไม่พึงประสงค์และความสุขที่เข้มข้นพอ ๆ กันจากการปรากฏตัวของบุคคลจะส่งเสริมการสร้างสายสัมพันธ์ การแสดงออกที่ชัดเจนของความรู้สึกของตัวเองช่วยให้คนที่จะให้รูปแบบที่แน่นอนในการสื่อสาร: ความขัดแย้ง, การชี้แจง, การมีปฏิสัมพันธ์, ความยินยอม, การอยู่ใต้บังคับบัญชา ฯลฯ

การแสดงออกคืออะไร

การแสดงออกหมายถึงการแสดงออกและดังนั้นแนวคิดนี้มักจะใช้ในงานศิลปะ มีการแสดงออกทางศิลปะและการแสดงละครในเพลง ในพื้นที่สร้างสรรค์ทั้งหมดความรู้สึกและรายละเอียดจะได้รับปริมาณมากขึ้นอย่างชัดเจนและชัดเจนเมื่อเทียบกับชีวิตประจำวัน ในทางจิตวิทยาแนวคิดทำหน้าที่เป็นการแสดงออกของทรงกลมทางอารมณ์ที่กระตุ้นความรู้สึก

การแสดงออกรวมถึงนอกเหนือจากการแสดงออกทางอารมณ์ (การแสดงออกของอารมณ์) ยังเป็นองค์ประกอบแบบไดนามิก (การแสดงออกของการเคลื่อนไหว) มันเป็นสิ่งที่ถูกศึกษาโดยวิทยาศาสตร์มากขึ้นเนื่องจากความชัดเจนและความสะดวกในการแก้ไขผลลัพธ์ การรับรู้ภาพของการเคลื่อนไหวที่แสดงออกเป็นตัวบ่งชี้และสถานะทางอารมณ์ของบุคคลนั้นถูกวางลงโดยกลไกวิวัฒนาการและทำหน้าที่เป็นส่วนสำคัญของการสื่อสาร มันเป็นสิ่งสำคัญที่เกณฑ์สำหรับการรับรู้และการถอดรหัสของการกระทำที่แสดงออกของข้อมูลของพันธมิตรในการสื่อสารอาจจะเหมือนหรือแตกต่างกัน ความไม่สอดคล้องดังกล่าวถูกอธิบายโดยความแตกต่างในวัฒนธรรมและลักษณะเฉพาะของอารมณ์ของประเทศ ท่าทางและทำนองเดียวกันอาจหมายถึงสิ่งที่แตกต่างกัน (พยักหน้าไม่ได้หมายถึงข้อตกลงเสมอ) และความรุนแรงของท่าทางสามารถสร้างเฉดสีเพิ่มเติมในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

ล้อเลียน (การแสดงออกทางสีหน้า), pantomimic (ท่าทาง, ท่าทาง, การเดิน) มีความโดดเด่นนอกจากนี้อาการที่แสดงออก ได้แก่ เสียงต่ำเสียงสูงต่ำและเสียงดัง ในการรวมกันอาการเหล่านี้ให้รูปแบบบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลของการสำแดงภายนอกและยังส่งผลกระทบต่อการจัดระเบียบภายในของแต่ละบุคคล อิทธิพลของกระบวนการภายในของอาการภายนอกเกิดขึ้นผ่านการปลดปล่อยอารมณ์รุนแรงหรือการเก็บรักษารวมถึงในลักษณะของการแสดงออก

การแสดงออกของอารมณ์ไม่เพียง แต่สะท้อนให้เห็นในระดับพฤติกรรมเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่ออาการภายนอกทั้งหมดของบุคคลด้วยเช่นเสื้อผ้าทรงผมการเลือกเครื่องประดับ คุณอาจสังเกตเห็นแนวโน้มว่าบุคคลที่ถูกกล่าวหามากขึ้นนั้นมีอาการที่แสดงออกเขาก็จะดูสดใสและไม่ได้มาตรฐาน ในเวลาเดียวกันบุคคลเดียวกันที่มีผลกระทบทางอารมณ์และภายนอกจะดูท้าทายน้อยลง

ความประทับใจเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการแสดงออกและแสดงออกว่าเป็นแนวไปสู่โลกภายในใช้ชีวิตความรู้สึกของตนเองในการแยกตัวออกจากสังคม คนเหล่านี้ดูเย็นชาไม่มีความรู้สึกป้องกันจากสังคมและไม่ต้องการการมีปฏิสัมพันธ์ แต่การไม่มีอาการภายนอกในรูปแบบที่แข็งแกร่งและมีความหมายไม่ได้หมายถึงการไม่มีประสบการณ์ที่แข็งแกร่งเช่นนี้ การวางแนวที่แสดงออกหรือน่าประทับใจของบุคคลนั้นไม่ได้กำหนดความแข็งแกร่งและระยะเวลาของความรู้สึก แต่จะแสดงเฉพาะลักษณะของประสบการณ์

ไม่มีการแยกคนอย่างต่อเนื่องในการแสดงออกและน่าประทับใจเพราะ ในการพัฒนาที่กลมกลืนบุคลิกภาพสามารถเลือกรูปแบบที่อยู่อาศัยของอารมณ์ได้อย่างสร้างสรรค์และเป็นธรรมชาติมากที่สุดเพียงพอต่อสถานการณ์ การสำแดงที่มุ่งเน้นไปที่การระเบิดภายนอกและการวิเคราะห์ภายในควรอยู่ในสมดุลคงที่ หากมีอคติที่มั่นคงในทิศทางเดียวเราสามารถพูดคุยเกี่ยวกับการเน้นเสียงของตัวละคร แต่ถ้าคนมีประสบการณ์ทางเดียวเท่านั้นแล้วก็อาจมีการละเมิดสเปกตรัมจิตเวช

ไม่สามารถสร้างการแสดงออกได้เนื่องจากมันถูกควบคุมโดยลักษณะทางชีววิทยาเป็นส่วนใหญ่และเป็นการแสดงออกของกระบวนการที่หมดสติ มันเป็นภูมิหลังที่ไม่สามารถควบคุมได้ซึ่งมีรูปแบบของกิจกรรมที่ซับซ้อนมากขึ้นซึ่งควบคุมด้วยจิตสำนึก

การแสดงออกของความรู้สึก

การแสดงออกของความรู้สึกเป็นการแสดงออกที่ชัดเจนและความเด่นชัดของพวกเขาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการมีปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์โลกและสังคม การเกิดขึ้นของปฏิกิริยาทางอารมณ์เป็นระบบการส่งสัญญาณของร่างกายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในพื้นหลังทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ภายนอก หากเกิดอันตรายขึ้นเรารู้สึกกลัวหรือก้าวร้าวหากชายแดนของเราถูกละเมิดจากนั้นความดูถูกหรือความโกรธเกิดขึ้นเมื่อทุกอย่างดำเนินไปด้วยดีความพึงพอใจและความปีติยินดีเกิดขึ้น ดังนั้นอารมณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวกับการวิเคราะห์ที่เหมาะสมสามารถบอกข้อมูลจำนวนมากเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตมนุษย์

นอกจากนี้การแสดงออกของการแสดงออกทางอารมณ์ไม่เพียง แต่สามารถอ่านและวิเคราะห์เหตุการณ์ แต่ยังควบคุมชีวิตของแต่ละบุคคล สิ่งนี้เกิดขึ้นผ่านการจัดการพฤติกรรมทางอารมณ์ เป็นความรู้สึกที่ทำให้คุณเลือกพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งปรับเข้ากับการนำไปใช้หรือบล็อกกิจกรรมใด ๆ นอกเหนือจากทิศทางของการกระทำแล้วการแสดงออกของอารมณ์และวิธีการที่ผลิตออกมานั้นมีผลกระทบโดยตรงต่อการถอนหรือเพิ่มความตึงเครียดทางอารมณ์ซึ่งส่งผลต่อการทำงานของร่างกาย

อาการทางอารมณ์ใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการทางสรีรวิทยาและด้วยการแสดงออกที่ไม่เด่นชัดมากผลกระทบทางด้านร่างกายจะไม่สังเกตเห็นได้ชัดเจน ด้วยแรงกระแทกที่รุนแรงปฏิกิริยาของน้ำตาแรงสั่นสะเทือนความรู้สึกเย็นหรือร้อน อย่างไรก็ตามเมื่อตีความการแสดงท่าทางทางร่างกายและทางกายภาพของความรู้สึกมันเป็นสิ่งจำเป็นที่จะใช้ความระมัดระวังสูงสุดเนื่องจากมีไม่เสมอในการแสดงออก สิ่งที่เหมาะสมที่สุดคืออาการเช่นนี้ในเด็กที่ร้องไห้เมื่อพวกเขาอารมณ์เสียกระทืบเมื่อพวกเขาชั่วและหัวเราะเมื่อพวกเขามีความสุข มีอยู่แล้วในวัยรุ่นมีส่วนผสมของอาการที่เกิดขึ้นและมีการพัฒนาและความซับซ้อนของบุคลิกภาพอาการภายนอกอาจหายไปจากอาการโดยตรง คนเริ่มร้องไห้อย่างมีความสุขหัวเราะด้วยความโกรธการทุบเฟอร์นิเจอร์ด้วยความเศร้าโศกและสงบนิ่งมากเมื่อทุกชีวิตตกต่ำ นี่เป็นผลสืบเนื่องจากบรรทัดฐานทางสังคมและกฎเกณฑ์ของพฤติกรรมที่เราทุกคนได้รับการบอกกล่าวว่าจะประพฤติตนอย่างไรและจะทำอย่างไร การบาดเจ็บทางจิตใจที่เกิดขึ้นสามารถเปลี่ยนแปลงการแสดงออกทางอารมณ์ของบุคคลเมื่อได้รับการตอบสนองที่ไม่เพียงพอในการตอบสนองต่อการตอบสนองทางอารมณ์ที่แท้จริงและเปิดกว้าง

การแสดงออกของความรู้สึกสามารถถูกยับยั้งหรือในทางตรงกันข้ามได้รับการสนับสนุนจากลักษณะทางวัฒนธรรมและยิ่งมีอิทธิพลทางวัฒนธรรมมากขึ้นก็ยิ่งมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเส้นทางธรรมชาติดั้งเดิมของมัน

ดูวิดีโอ: 3 วธ เปนคนกลาพด กลาแสดงออก (ธันวาคม 2019).

Загрузка...