ขุนนางคือคุณภาพของบุคลิกภาพสะท้อนให้เห็นถึงการรวมกันของการพัฒนาในระดับสูงของลักษณะเช่นคุณธรรมความซื่อสัตย์และเสียสละ ความหมายของคำว่าขุนนางมักใช้คำเหมือนกันเพื่อความกล้าหาญและความศักดิ์สิทธิ์เน้นความเป็นเอกลักษณ์และคุณค่าของการแสดงออกส่วนบุคคลไม่เพียง แต่สำหรับตัวเขาเอง แต่ยังสำหรับสังคมโดยรอบ

ในขั้นต้นคำนี้ถูกใช้เพื่ออธิบายลักษณะทั้งชุดที่มีอยู่ในตัวบุคคลจากตระกูลผู้สูงศักดิ์หรือต้นกำเนิดสูงและนี่เป็นเพราะความจริงที่ว่าผู้คนในชั้นเรียนเหล่านี้ได้รับการฝึกอบรมพิเศษเพื่อพัฒนาลักษณะเหล่านี้ การอบรมดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพวกเขาในการดำเนินการบริการที่เลือกไว้อย่างเพียงพอหรือเพื่อให้ตรงกับการกระทำของพวกเขาให้อยู่ในระดับสูงซึ่งขุนนางไม่สามารถแยกออกจากแนวคิดแห่งเกียรติยศได้ ตอนนี้ลักษณะอันสูงส่งไม่ได้เกิดมาเพราะความรู้และการศึกษามีอยู่ดังนั้นพวกเขาจึงสามารถอยู่ในบุคคลใดก็ได้ในชั้นเรียนซึ่งขึ้นอยู่กับความปรารถนาส่วนตัวของวุฒิภาวะทางเลือกทางศีลธรรมและค่านิยมภายใน แต่ความสัมพันธ์กับแนวคิดเรื่องเกียรติยศและความซื่อสัตย์ศรัทธาและศรัทธา

ขุนนางคืออะไร

ในหลาย ๆ แหล่งการเกิดขึ้นและตำแหน่งพื้นฐานของสังคมชั้นสูงนั้นถูกอธิบายโดยอิทธิพลของคริสเตียนและคำจำกัดความของพระเจ้าในฐานะแหล่งที่มาของคุณภาพนี้ แต่แม้โดยการหลีกเลี่ยงการเสนอชื่อทางศาสนาแนวคิดของความสูงส่งก็เหมือนกันในการปรากฎตัวในประเทศต่าง ๆ ในระดับการศึกษา

ไฮโซมีรายการที่ชัดเจนของการแสดงออกและกฎของมันเกี่ยวกับการกระทำของบุคคลที่มีการประเมินว่าเป็นคุณธรรมหรือละเมิดแนวคิดของการให้เกียรติ มันเป็นลักษณะของการปรากฏตัวของตัวอย่างจากประวัติศาสตร์หรือชีวิตส่วนตัวซึ่งเป็นไปได้ที่จะเท่ากัน (แนวโน้มที่คล้ายกันจะสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนที่สุดในคำสั่งอัศวินซึ่งมีชุดของกฎของตัวเองเช่นเดียวกับตัวละครที่โดดเด่น

ขุนนางที่ดูเหมือนจะเป็นคุณสมบัติบุคลิกภาพที่ยกระดับบุคคลทางวิญญาณโดยไม่คำนึงถึงความเชื่อหรือต่ำช้าเพราะมันหมายถึงการกระทำที่ดีจริงใจดำเนินการภายใต้การแนะนำของความเชื่อมั่นภายในและไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกฎหมายและความจำเป็นที่จัดตั้งขึ้น

ขุนนางคือคุณภาพของบุคลิกภาพสะท้อนภายในอย่างลึกซึ้งไม่ได้เกิดจากปัจจัยภายนอกความปรารถนาของมนุษย์ในการทำความดีและความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะบรรลุเป้าหมาย บุคคลผู้มีเกียรติไม่สามารถโน้มน้าวให้ทำอย่างอื่นได้เพราะพฤติกรรมของเขาจะละเมิดรากฐานภายในของเขาเอง ผู้คนเหล่านี้แบ่งปันความดีและความชั่วโดยไม่ต้องครึ่งทางและข้อแก้ตัวโดยมีขอบเขตที่ชัดเจนระหว่างพวกเขาพวกเขาจะไม่พิจารณาการทรยศซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมภายใต้สถานการณ์บางอย่างสำหรับพวกเขามันจะยังคงถูกหักหลังอยู่เสมอ บ่อยครั้งที่ต้องเผชิญกับการเลือกความเป็นอยู่และผลประโยชน์ของตนเองคนสูงส่งอุทิศตนเสียสละเพื่อผู้อื่นและไม่เพียง แต่เกี่ยวกับความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของการช่วยชีวิต แต่ยังรวมถึงสิ่งต่าง ๆ ทางโลกเช่นการให้ชิ้นที่อร่อยที่สุด ถ้ารู้ว่ามันจะทำร้ายคน การเสียสละดังกล่าวมักถูกต้องตามแนวคิดโดยตัวของมันเองและแสดงถึงการสละเวลาและความเข้มแข็งทางจิตใจผลักดันความต้องการของคุณเองให้เป็นพื้นหลังและการบริจาคเพื่อการกุศล (จากการเปิดกองทุนไปจนถึงการบริจาคเสื้อผ้าของคุณ

คุณภาพนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือถูกกำหนดทางพันธุกรรมมันได้มาในกระบวนการของการศึกษาและเป็นหนี้การปรากฏตัวและระดับของการแสดงออกต่อผู้คนรอบตัวเด็ก ๆ ค่านิยมความคิดวิธีการและวิธีการของการศึกษาคุณภาพคุณธรรมและจริยธรรม แม้แต่ความหมายของคำว่าขุนนางก็มีข้อมูลนี้อยู่ในตัวเองโดยสังเกตว่าตัวละครดังกล่าวได้รับการสืบทอดมาจากตระกูลผู้สูงศักดิ์ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นไปได้ในครอบครัวชนชั้นสูงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระหรือขุนนาง ตอนนี้มันเป็นคุณสมบัติที่ขาดไม่ได้ของบุคคลทางวัฒนธรรมโดยไม่คำนึงถึงชนชั้นจิตวิญญาณอายุหรือความร่วมมือทางการศึกษาของเขา

แนวคิดของสังคมชั้นสูงนั้นกว้างมากจนไม่สามารถอธิบายได้ด้วยคำพ้องความหมาย ดังนั้นนอกเหนือจากการกระทำที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นมันยังรวมถึงแง่มุมภายในของความเห็นอกเห็นใจและความเห็นอกเห็นใจความเข้าใจของผู้อื่นและความเป็นกลางในทัศนคติของพวกเขาเป็นอาการของความบริสุทธิ์ทางจิต

บุคคลผู้สูงศักดิ์ไม่วางตัวเหนือสิ่งอื่นใดและจะไม่พิจารณาการสำแดงภายนอกใด ๆ ที่มีความสำคัญมากกว่าการตัดสินคนโดยทั่วไปไม่ใช่การกระทำอันสูงส่ง แต่ในเวลาเดียวกันก็มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและกฎที่กำหนดพฤติกรรมที่เหมาะสม ภายใต้การนำของกฎหรือแนวทางของมโนธรรมของเขาบุคคลผู้สูงศักดิ์อาจลงโทษอาชญากรทำสงครามกับศัตรูหรือปฏิเสธที่จะสนับสนุนคนที่มีหน้าซื่อใจคด การกระทำที่ดีทั้งหมดเกิดขึ้นจากความจริงใจและความบริสุทธิ์ทางวิญญาณ แต่นี่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาเป็นคนดีที่สามารถใช้ตลอดไปในฐานะผู้อุปถัมภ์ในทางตรงกันข้ามความตั้งใจอันแรงกล้าและพวกเขาจะไม่ยอมปล่อยให้คนอื่นเสื่อมเสียอย่างรุนแรง ความคิดและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

สัญญาณของขุนนาง

แม้จะมีความกว้างของแนวความคิดและความหลากหลายของการปรากฏตัวของขุนนางมันเป็นไปได้ที่จะระบุคุณสมบัติหลักหรือลักษณะนิสัยที่อนุญาตให้กำหนดบุคคลเป็นผู้สูงศักดิ์ ซึ่งรวมถึงการติดตามคำพูดของคุณและสนับสนุนพวกเขาด้วยการกระทำ (สังเกตคำสาบานและสัญญาปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัดโดยไม่ทำการเปลี่ยนแปลงอย่างอิสระ แต่หลังจากการสนทนา) ดังนั้นพวกเขาจะไม่ทำให้คุณผิดหวังแม้ว่าคุณจะต้องเสียสละสัญญาของคุณ

คนชั้นสูงมีแนวคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับความยุติธรรมให้ความสำคัญกับคุณภาพของผู้อื่นและพวกเขาพยายามที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่ยุติธรรม คุณจะไม่เห็นว่าพวกเขาแบ่งปันผลกำไรจำนวนมากให้กับคนที่พวกเขารักพวกเขาจะแบ่งปันทุกอย่างให้สอดคล้องกับความพยายามในการลงทุนของทุกคนและหากพวกเขาตระหนักว่าพวกเขาไม่สามารถประเมินสถานการณ์อย่างเป็นกลางพวกเขาจะขอความช่วยเหลือและคำแนะนำ ความรู้สึกและการยั่วยุที่แตกต่างกัน

โดยปกติแล้วพวกขุนนางนั้นแข็งแกร่งพอและไม่ใช่ทางร่างกายและทางสติปัญญา แต่พวกเขาไม่เคยใช้ความแข็งแกร่งและทักษะเพื่อจุดประสงค์ในการปราบปรามผู้อื่นหรือชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของพวกเขา ในทางตรงกันข้ามความรู้และความแข็งแกร่งถูกนำมาใช้เพื่อช่วยผู้อื่นในการพัฒนาและเอาชนะปัญหาและการพัฒนาคุณภาพสูงของจิตวิญญาณช่วยไม่ให้อุปถัมภ์และวางมือแทนที่จะอยู่บนคนที่เท่าเทียมกันและแสดงความเคารพในระดับเดียวกันทั้งกษัตริย์และเด็กจรจัด

ขุนนางบังคับให้ผู้อื่นทำดีไม่กัดตัวเองตามเวลาของตนเองหรือเพื่อทรัพย์สมบัติทางวัตถุ ในการแสดงออกของพวกเขาคนเหล่านี้ไม่กลัวที่จะแปลกและโดดเด่น แต่สิ่งที่พวกเขากลัวคือการกระทำที่ไม่คู่ควรหรือก่อให้เกิดความโชคร้ายของผู้อื่น

ความแข็งแกร่งของจิตใจช่วยให้คุณเห็นเพียงสิ่งที่ดีที่สุดในผู้อื่นและเพื่อรักษาเงินเดือนเหล่านี้ในบุคคลพวกเขาจะไม่พูดและทำผิดพลาดอย่างต่อเนื่องแกล้งทำเป็นว่าพวกเขาไม่ได้สังเกตเห็นแสดงให้เห็นว่าคุณสมบัติที่ควรค่าแก่บุคคล แรงภายในเดียวกันช่วยให้พวกเขารอดพ้นจากการร้องเรียนและเสียงหอนบังคับให้พวกเขาต่อสู้กับความยากลำบากและไม่หยุด คนสูงส่งสามารถให้อภัยผู้อื่นได้ง่ายและแทบไม่เคยให้อภัยตนเองความยากลำบากในการประเมินและข้อกำหนดสำหรับตนเองนั้นสูงสุดเสมอ

ขุนนางและความภักดี

ความภักดีมีลักษณะคล้ายกันมากกับขุนนางในลักษณะของมัน แต่สิ่งเหล่านี้มีคุณสมบัติแตกต่างกันแม้ว่าพวกเขาจะใกล้ชิด มนุษย์ผู้สูงศักดิ์ที่เป็นไปไม่ได้ที่ละเมิดกฎแห่งความภักดีเช่นเดียวกับความภักดีเป็นภาพสะท้อนของความสูงส่งของวิญญาณ แนวคิดของความภักดีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบทางศีลธรรมและจริยธรรมของการแสดงออกส่วนบุคคลและลักษณะของบุคคลที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในการเลือกและความรู้สึกของเขาการปฏิบัติตามภาระหน้าที่และหน้าที่ที่กำหนดแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น คำว่าภักดีนั้นมาจากความเชื่อและพูดถึงความไม่อาจล่วงละเมิดได้ของความเชื่อของมนุษย์ซึ่งได้รับการยืนยันจากความมุ่งมั่นที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ นี่อาจเป็นศรัทธาในพระเจ้าและจากนั้นความภักดีจะปรากฏขึ้นโดยการปฏิบัติตามกฎของพระคัมภีร์อย่างเข้มงวดหรือศรัทธาในบุคคลและจากนั้นความภักดีจะปรากฏในการรักษาความสะอาดและความมั่นคงของความสัมพันธ์และอาจเป็นการแสดงออกของศรัทธาในความคิด เช่นเดียวกับสังคมชั้นสูงที่ต้องการให้บุคคลปฏิบัติตามคำพูดของเขาอย่างเคร่งครัดดังนั้นความภักดีจึงต้องเข้มงวดและเข้มงวดตามเส้นทางที่เลือก

แนวคิดของความภักดีและสังคมชั้นสูงนั้นมีพื้นฐานมาจากสิ่งที่คล้ายกัน: ความซื่อสัตย์ความกล้าหาญความมั่นใจความไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ความอดทนความมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองและการติดตามความดี (ไม่เพียง แต่สำหรับตัวเอง หนึ่งในอาการของขุนนางที่กล้าหาญ (เป็นตัวอย่างและภาพลักษณ์หลักที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเอ่ยคำ) คือความภักดีต่อกษัตริย์ธุรกิจและหญิงของคุณ หากอย่างน้อยในช่วงเวลาหนึ่งที่ความภักดีถูกละเมิดลักษณะทางศีลธรรมทั้งหมดของบุคคลนั้นจะถูกสงสัยขึ้นอยู่กับการลิดรอนชื่อ ตอนนี้ความกล้าหาญมีรูปลักษณ์ที่แตกต่างออกไปเล็กน้อย แต่ความสง่างามของผู้ชายที่ไม่แสดงความภักดีนั้นไม่สามารถคาดเดาได้และความภักดีไม่เพียง แต่กับบุคคลภายนอก (เจ้านาย, ธุรกิจ, ผู้หญิง, ความคิด) แต่ยังรวมถึงตัวเขาเองและหลักการภายใน

ดูวิดีโอ: แนวคดท 16 ความเอออาทรจากจตใจ (ธันวาคม 2019).

Загрузка...