จิตวิทยาและจิตเวชศาสตร์

ความเห็นอกเห็นใจคืออะไร

ความเห็นอกเห็นใจคืออะไร? ความเห็นอกเห็นใจเป็นความรู้สึกของความใจร้อนทางวัตถุ มาจากภาษากรีก "sympatheia" คือ "เสน่ห์" ซึ่งหมายถึงความรู้สึกส่วนตัวของความดึงดูดใจและความปรารถนาของบางสิ่ง ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดของความบังเอิญ, การแลกเปลี่ยน ในหลาย ๆ วัฒนธรรมอาจหมายถึงการเอาใจใส่และความปรารถนาในความสุข ภายใต้อิทธิพลของสโตอิกและนักปรัชญาชาวกรีกโบราณในช่วงต้น (ศตวรรษที่ 4 ถึงศตวรรษที่ 5) แนวคิดเรื่องความเห็นอกเห็นใจตกอยู่ในคำศัพท์ของอาถรรพ์โรแมนติกและนักปรัชญา ในเวลานั้นมันเป็นเรื่องของความเห็นอกเห็นใจเกี่ยวกับจักรวาล จักรวาลเป็นธรรมชาติองค์ประกอบและมันเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของความเห็นอกเห็นใจธรรมชาติ (จักรวาล) ถึงอย่างนั้นทั้งสาเหตุ (โดยธรรมชาติ) ที่ไม่ได้สติและวิธีการสร้างความเห็นอกเห็นใจทางสังคมก็ถูกนำมาพิจารณาเนื่องจากพวกเขาเชื่อว่าจักรวาล (ธรรมชาติ) สังคมและบุคคลนั้นมีอยู่ตามกฎหมายเดียวกัน การเกิดขึ้นของความเห็นอกเห็นใจระหว่างผู้คนอธิบายได้ด้วยความไม่เห็นแก่ตัวมุมมองทั่วไปและความสนใจการตอบสนองเชิงบวกเชิงอัตวิสัยกับบุคคลอื่น

ความเห็นอกเห็นใจถือเป็นนิสัยชอบสัญชาตญาณเนื่องจากความรู้สึกของเครือญาติ อาการภายนอกคือการแสดงออกของความสนใจความปรารถนาความสนใจ ตรงกันข้ามคือความรู้สึกเกลียดชัง ความสนใจความเห็นอกเห็นใจคืออะไรความหมายของความรู้สึกนี้มีอยู่ในตัวมนุษย์

ความเห็นอกเห็นใจสำหรับมนุษย์คืออะไร?

คนมีความสนใจในความรู้สึกที่เรียกว่าเห็นอกเห็นใจมันคืออะไร ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจหมายถึงทัศนคติในเชิงบวกความหมายเหมือนวัตถุไม่ว่ามันจะทำให้เกิดตำแหน่ง ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงบุคคลบางคนเข้ากับอารมณ์ที่อาจดีสำหรับเรา นี่คือความรู้สึกในเชิงบวกที่ได้รับการอนุมัติทางสังคมทัศนคติที่ต้องการสำหรับคนเพราะเราชอบที่จะรู้สึก

ความเห็นอกเห็นใจสำหรับบุคคลนั้นถูกมองว่าเป็นความต่อเนื่องที่ไร้เหตุผลของผู้อื่นความโน้มเอียงที่มีต่อเขาความรู้สึกเกี่ยวกับเครือญาติทางวิญญาณ (และดังนั้นจึงถูกมองว่าเป็นการเชื่อมต่อของจักรวาล) นี่คือการแสดงออกของรูปแบบของความไว้วางใจที่ไม่มีเหตุผล มีหลายรุ่นที่หนึ่งในแหล่งกำเนิดของความรู้สึกนี้เป็นชุดของยีนที่แตกต่างกันซึ่งแสดงออกในสิ่งเร้าภายนอกที่ยอดเยี่ยม - กลิ่นเค้าร่างรูปและดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับการสื่อสารเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มจีโนม อีกรุ่นหนึ่งพูดถึงคุณลักษณะที่คล้ายคลึงกันซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความมั่นใจเนื่องจากความเหมือนและความชัดเจนของมัน รุ่นที่สองมีข้อโต้แย้งเพิ่มเติมด้านข้างเนื่องจากอาจทำให้เกิดปฏิกิริยาในเชิงบวกหากอัตราส่วนของความกลัวต่อสิ่งที่ไม่ทราบและความสนใจนั้นมีมากกว่าเมื่อเทียบกับทิศทางของความสนใจ

ความเห็นอกเห็นใจเชื่อมโยงกับความต่อเนื่องและความรู้สึกของความสามัคคีซึ่งง่ายต่อการรู้สึกสำหรับคนที่ชอบและเข้าใจได้ มันอาจเกิดขึ้นในขณะที่การชี้แจงหรือการก่อตัวของความรู้สึกของชุมชน, การออกกำลังกายร่วมกัน, ความสนใจร่วมกันเมื่อความแตกต่างจะกลายเป็นแสดงออกอย่างเพียงพอที่จะแยกแยะความแตกต่างกัน แต่ไม่ตรงข้ามสดใสเพื่อให้การแสดงผล

การเกิดขึ้นของความเห็นอกเห็นใจเป็นไปได้ทั้งแบบมีเงื่อนไขและแบบสุ่มและเป็นผลมาจากการสร้างความสัมพันธ์สร้างชุมชนด้วยทัศนคติของผู้คน มนุษย์เป็นสังคมดังนั้นการให้บังเหียนของอารมณ์และความสัมพันธ์กับปัจจัยของความดึงดูดใจทางกายนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีเหตุผลและมีการเอาใจใส่มากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อสร้างรูปแบบทางสังคมของความรู้สึกของความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างผู้คน

ความเห็นอกเห็นใจมีความเกี่ยวข้องกับการสังเกตของขอบเขตส่วนบุคคลพื้นที่ส่วนบุคคล ผู้คนบุกรุกพื้นที่ส่วนตัวทางกายภาพบุคคลมีความสัมพันธ์กับผู้รุกรานและทำให้เกิดความเกลียดชัง เช่นเดียวกับการรวมตัวกันของความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจคือการเข้าถึงขอบเขตส่วนบุคคล กล่าวคือ ความเห็นอกเห็นใจเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากความเคารพต่อพื้นที่ของคนอื่น (รวมถึงด้านจิตใจ) และผลที่ได้จะสามารถเข้าถึงได้

ความถี่ของการติดต่อทางสังคมสร้างพื้นฐานสำหรับการเกิดขึ้นของความเห็นอกเห็นใจเพราะ ผู้คนรู้สึกว่าจำเป็นต้องไว้วางใจสภาพแวดล้อมและแสวงหาการติดต่อกับสภาพแวดล้อมถาวรโดยไม่รู้ตัว ดังนั้นบุคคลอาจรู้สึกผิดถ้าเขาไม่มีอารมณ์ด้านบวกต่อผู้ที่ปฏิบัติต่อเขาอย่างดี การแสดงความเห็นอกเห็นใจเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดการสร้างเขตภายในขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรม ในทำนองเดียวกันการแลกเปลี่ยนทางสังคมบางอย่างเกิดขึ้นเมื่อบุคคลให้บริการเล็ก ๆ แก่กันและกันเช่นเดียวกับมารยาทการมีปฏิสัมพันธ์การแลกเปลี่ยนคำพูดของความสุภาพ

ความชอบและไม่ชอบคืออะไร

ผู้เชี่ยวชาญมักถามคำถาม - ความเกลียดชังความเห็นอกเห็นใจมันคืออะไร ความเกลียดชัง (จากภาษากรีก - "ต่อต้าน" และ "ความหลงใหล") ซึ่งหมายถึงความรู้สึกของความเห็นอกเห็นใจที่ตรงกันข้าม ในคู่พวกเขาเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่สร้างแรงบันดาลใจของการสื่อสารระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่ม นี่คือความรู้สึกของความชอบภายในความเกลียดชังความเกลียดชังภายใน

ความเกลียดชังในตอนแรกก็เป็นทัศนคติที่ไม่รู้สึกตัว แต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้ในกระบวนการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ความเกลียดชังเป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการสื่อสารทางสังคม การตั้งอยู่บนพื้นฐานของธรรมชาติทางชีววิทยาเมื่อความเกลียดชังเกิดจากวัตถุที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตในการรวมตัวกันทางสังคมของความเกลียดชังก็เป็นสัญญาณของอันตรายที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ในการติดต่อสื่อสารเธอยังช่วยให้อีกคนเข้าใจปฏิกิริยาที่บุคคลนั้นเป็นสาเหตุ มันเกือบจะยากสำหรับคนที่จะเข้าใจสัญญาณที่เป็นกลางจิตใจที่มุ่งเน้นไปที่ความมั่นใจความชัดเจนและความคมชัดของสัญญาณและความเกลียดชังเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการสร้างความสัมพันธ์ที่ยอมรับร่วมกัน

แหล่งที่มาของความเกลียดชังคือความคิดของอันตรายการปฏิเสธการรุกรานความขยะแขยงอยู่ในรูปแบบอันเป็นผลมาจากประสบการณ์ส่วนตัวและเป็นผลมาจากความทรงจำทางพันธุกรรมหรือการเรียนรู้

ความรู้สึกของความเห็นอกเห็นใจและความเกลียดชังอาจจะเท่ากันในความสัมพันธ์กับวัตถุจากนั้นพวกเขาพูดคุยเกี่ยวกับความสับสนของทัศนคติเมื่อขัดแย้งความรู้สึกพิเศษร่วมกันครอบงำบุคลิกภาพ การรวมตัวกันของพฤติกรรมนี้อาจไม่สอดคล้องกันของสัญญาณและพฤติกรรมที่ไม่ใช่คำพูดและวาจา ตั้งแต่อายุยังน้อยเมื่อจิตใจทางสังคมไม่ได้เกิดขึ้นอย่างชัดเจนและในวัยแรกเกิดสิ่งนี้สามารถแสดงออกในรูปแบบที่ขัดแย้งกันของความสนใจในรูปแบบของการฉีกขาดการยั่วยุ (ผมเปียที่มีชื่อเสียงและการไล่ตาม)

ในขณะที่เขาเติบโตขึ้นและได้รับประสบการณ์ทางสังคมคนเรียนรู้ที่จะสร้างความสัมพันธ์กับความสมดุลของการมีสติซึ่งเป็นปฏิปักษ์ซึ่งกันและกันเมื่อบุคคลนั้นมีความสามารถในการสื่อสารที่เป็นที่ยอมรับและใกล้ชิดในขณะที่ตระหนักถึงคุณสมบัติและนิสัย ในกรณีนี้ความสับสนจะเกิดขึ้นในบางกรณี หากหน่วยสืบราชการลับทางสังคมเกิดขึ้นไม่ดีคนมักจะมีประสบการณ์ความขัดแย้งที่คล้ายกันซึ่งแสดงออกในความไม่สอดคล้องกันของการแสดงออกของสัญญาณที่ไม่ใช่ทางวาจาและทางวาจาการก่อตัวและการสร้างความสัมพันธ์

ความเห็นอกเห็นใจสำหรับผู้หญิงคืออะไร?

สิ่งที่เห็นอกเห็นใจคือนิยามของแนวคิดที่น่าสนใจสำหรับคนหนุ่มสาว หากเราแบ่งความเห็นอกเห็นใจให้กับบุคคลที่มีเพศสัมพันธ์ที่น่าสนใจเช่นเดียวกับคน ๆ นั้นและความเห็นอกเห็นใจในฐานะที่เป็นความรู้สึกของความสนใจส่วนบุคคลและกามารมณ์แล้วในความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนนั้นเธอมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด การแสดงออกของมันถือได้ว่าเป็นทัศนคติที่ดีความปรารถนาที่จะใช้เวลาร่วมกันการให้บริการและความสนใจกับหญิงสาวการแสดงออกทางวัตถุ

หากเราพูดถึงสัญญาณที่ไม่ใช้วาจาก็ควรจะจำได้ว่าในสถานการณ์ส่วนใหญ่คน ๆ หนึ่งจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อกันและกันเสมอและพวกเขามีสัญญาณบางอย่าง (บวกหรือลบ) สัญญาณเชิงบวกหมายถึงการขาดงาน (สำหรับช่วงเวลา) ของสัญญาณลบและไม่จำเป็นต้องเป็นปฏิกิริยาเชิงบวก และในสถานการณ์เช่นนี้การบุกรุกที่กระฉับกระเฉงเพื่อดึงดูดความสนใจทัศนคติที่มีต่อทัศนคติที่เป็นกลางในฐานะที่เป็นสัญญาแห่งความเห็นอกเห็นใจนั้นสามารถรับรู้ได้ว่าเป็นการโจมตีและตีแผ่สัญญาณที่ตรงกันข้าม ในกรณีนี้การสาธิตการใช้งานของกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นและความต้องการที่ไร้เหตุผลเช่นเดียวกับความคาดหวังของการยืนยันต่อทัศนคติเชิงบวกต่อไปสามารถรับรู้ว่าเป็นการรุกรานและความหลงใหล

มันควรจะเป็นพาหะในใจว่าจากมุมมองที่ใกล้ชิดของบุคคลจนถึงระดับหนึ่งหรืออีกระดับหนึ่งผู้ที่ไม่ใช่นักเรียน (ตามอายุสังคมเครือญาติ) ตัวแทนเพศที่มีความสนใจสนใจ และถ้าวัตถุไม่ก่อให้เกิดความเกลียดชังก็อาจทำให้เกิดอารมณ์ที่น่าพอใจ กล่าวคือ การแสดงออกบางอย่างของทัศนคติที่ต่อเนื่องและเชิงบวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตั้งค่าชุมชนบางอย่างไม่จำเป็นต้องเน้นผู้หญิงคนหนึ่งในสายตาของผู้ชาย แต่ค่อนข้างมีสัญญาณทั่วไปของความต่อเนื่อง ดังนั้นการแสดงออกทางอวัจนภาษาและแบบมีเงื่อนไขของความเห็นอกเห็นใจในรูปแบบของรอยยิ้ม, การจ้องมองที่ใจดี, ท่าทางที่เปิดกว้างและความสุภาพควรนำมาประกอบกับการแสดงออกส่วนบุคคลทั่วไปของความเห็นอกเห็นใจและความสุภาพของการสื่อสารในสังคมที่ไม่ก้าวร้าว

สัญญาณที่ถูกต้องควรได้รับการพิจารณาด้วยวาจาหรือการกระทำในรูปแบบของความสนใจเวลาและการแสดงออกของวัสดุ หากชายหนุ่มพูดถึงความเห็นอกเห็นใจของเขาที่มีต่อหญิงสาวพยายามใช้เวลาส่วนใหญ่ของเขาและมีส่วนร่วมในชีวิตของเธอช่วยเธอทำสิ่งที่ทำให้เกิดความสุขและรอยยิ้มจากนั้นเราก็สามารถเห็นความเห็นอกเห็นใจเด่นชัด

ความเห็นอกเห็นใจสำหรับผู้ชายคืออะไร?

คล้ายกับทัศนคติที่มีต่อผู้หญิงความเห็นอกเห็นใจสำหรับผู้ชายคือการรวมกันของความสนใจในบุคคลที่มีความสนใจใกล้ชิด ในทำนองเดียวกันโดยการเปรียบเทียบการแสดงความเห็นอกเห็นใจอาจเป็นความปรารถนาที่จะใช้เวลาร่วมกันให้ความสนใจและบริการ สัญญาณที่ไม่ใช่คำพูดพูดถึงการขาดทัศนคติเชิงลบ ความรู้สึกของทัศนคติเชิงบวกดังกล่าวต่อบุคคลอื่นที่จำเป็นสำหรับการสื่อสารทางสังคมและระหว่างบุคคลและนำไปใช้กับบุคคลที่เฉพาะเจาะจงถือได้ว่าเป็นศักยภาพสำหรับการก่อตัวของทัศนคติที่ลึกและการสื่อสารและไม่รับประกันและสัญญาของมัน

ความเห็นอกเห็นใจของหญิงสาวสำหรับแฟนสามารถเป็นได้ทั้งสังคมและกามารมณ์ในขั้นต้น แต่มันควรจะจำได้ว่าในกรณีตรงกันข้ามและในกรณีอื่น ๆ เธอไม่คงที่

แต่ถ้าคุณมุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามช่วงเวลาทางเพศรบกวนในกรณีของการมีเพศสัมพันธ์ของเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงเนื่องจากในวัฒนธรรมส่วนใหญ่ความคิดริเริ่มที่ยิ่งใหญ่ที่จุดเริ่มต้นของการสื่อสารที่วางอยู่บนเด็กผู้ชาย ในกรณีนี้สัญญาณที่ไม่ใช่คำพูดในรูปแบบของรอยยิ้มรูปลักษณ์ที่ใจดีสามารถผลักดันไปยังขั้นตอนแรกเพื่อแสดงความสนใจและแสดงให้เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจของแต่ละบุคคลที่แข็งแกร่ง แต่ที่นี่ก็ยังจำเป็นที่จะต้องจำไว้ว่าสัญญาณที่ไม่ใช่ทางวาจาบ่งบอกถึงการขาดอยู่ในขณะนี้ของการปฏิเสธและไม่ได้เป็นสัญญาของความเห็นอกเห็นใจที่ยั่งยืนบังคับ และถ้าหญิงสาวยิ้ม แต่ปฏิเสธที่จะเสนอการสื่อสารรอยยิ้มนั้นควรนำมาประกอบกับการแสดงความสุภาพและการแสดงออกของทัศนคติเชิงบวกต่อบุคคลทั่วไปไม่ใช่ความสนใจใกล้ชิดโดยตรง

มันควรจะจำได้ว่ากระบวนการความสัมพันธ์เป็นแบบไดนามิกการแสดงความเห็นอกเห็นใจในขณะนี้สามารถถูกแทนที่ด้วยความเกลียดชังในถัดไปถ้าสัญญาณตอบสนองไม่น่าพอใจ ตัวอย่างเช่นการละเมิดขอบเขตส่วนบุคคลอย่างร้ายแรงทั้งทางร่างกายและส่วนบุคคลสามารถอย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็วและถาวร (บางครั้งและอย่างถาวร) ลบการแสดงผลในเชิงบวกและทำให้เกิดความเกลียดชัง

พฤติกรรมที่ไม่สุภาพหยาบคายก้าวร้าวและยั่วยุสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเครื่องหมายบวกเป็นลบ ยิ่งมีความสัมพันธ์ที่มีบุคลิกที่ถูกต้องและใส่ใจมากขึ้นเท่าใดโอกาสที่จะเสริมสร้างความรู้สึกเห็นใจและเพิ่มโอกาสในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การสื่อสารในระดับที่ลึกและใกล้ชิดยิ่งขึ้น นี่เป็นเรื่องจริงทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับความรักและมิตรภาพโดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างทางเพศ

ดูวิดีโอ: ความเหนอกเหนใจคอการแสดงความรก (มกราคม 2020).

Загрузка...