คนใจบุญ - เรื่องนี้เป็นเรื่องของมนุษย์ที่ใส่ใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนรอบข้าง กล่าวโดยย่อคือบุคคลที่อุทิศตนเพื่อการกุศลช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ รูปแบบที่เก่าแก่ที่สุดของการกุศลคือการกระจายของทานในโบสถ์ ผู้ใจบุญทุกคนแสดงความรักต่อเผ่าพันธุ์มนุษย์แตกต่างกัน บางคนบริจาคเงินก้อนมากมายให้กับสถาบันทางการแพทย์ส่วนคนอื่น ๆ ช่วยกันทำหน้าที่ ดังนั้นผู้ใจบุญจึงเป็นคนที่ให้การรับใช้ลูก ๆ ของโลกทำงานการกุศลทำทุกอย่างเพื่อปรับปรุงคุณภาพการดำรงอยู่ของคนขัดสน

คำใจบุญสุนทานหมายถึงอะไร

ผู้ใจบุญสามารถเรียกบุคคลที่พิจารณาการสร้างหลักของพระเจ้า ผู้ใจบุญเชื่อมั่นว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์เป็นมงกุฎแห่งวิวัฒนาการ ผู้ใจบุญชอบที่จะเพิกเฉยต่อคุณลักษณะเชิงลบของผู้คนที่อยู่รอบตัวพวกเขา พวกเขาเห็นคุณธรรมเท่านั้น แม้แต่ผู้เขียนสมัยโบราณก็ยังสังเกตเห็นว่าคนที่ร่ำรวยต้องทำดี คนร่ำรวยรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้ช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ผู้ใจบุญ Earthman เพิ่มเติมคือคนที่อุทิศตัวเองเพื่อช่วยให้ความทุกข์ฟรี ยิ่งไปกว่านั้นด้วยการให้ความช่วยเหลือผู้มีอุปการคุณตามกฎไม่ได้ทำเรื่องค่าใช้จ่ายของคนเขาเห็นพวกเขาและรู้ราคา ดังนั้นการทำความดีไม่ใช่เพราะความรักที่ไม่มีเงื่อนไข แต่เพราะเหตุผลส่วนตัวของมันเอง ตัวอย่างเช่นพวกเขาสามารถปกครองโดยความภาคภูมิใจโต๊ะเครื่องแป้งหรือความรู้สึกของอำนาจทุกอย่าง นอกจากนี้ "ผู้อุปถัมภ์" สามารถอธิษฐานขอการล่วงละเมิดในอดีตได้ แต่ไม่คำนึงถึงปัจจัยที่กระตุ้นให้แต่ละคนมีส่วนร่วมในงานการกุศลการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสิ่งที่จำเป็น

ในการตีความที่แคบความหมายของคำว่าผู้ใจบุญแสดงถึงมนุษยชาติ กล่าวอีกนัยหนึ่งบุคคลที่เป็นผู้อุปถัมภ์ของผู้เดือดร้อนผู้สนับสนุนกิจกรรมการกุศล รูปแบบดั้งเดิมของการอุปถัมภ์ในสมัยโบราณคือการแจกทานและการดูแลขอทาน

เป็นการดีที่ผู้มีพระคุณมีความรักต่อเผ่าพันธุ์มนุษย์ในการกระทำและวิธีคิดอย่างเท่าเทียมกัน ในเวลาเดียวกันในสมัยโบราณจนถึงทุกวันนี้พวกเขาเรียกใครก็ตามที่บริจาคเงินเป็นคนใจบุญ กล่าวอีกนัยหนึ่งมันไม่สำคัญว่าแต่ละคนปฏิบัติต่อคนยากจนและสภาพแวดล้อมอื่น ๆ อย่างไรแนวทางทางศีลธรรมของเขาไม่สำคัญสิ่งสำคัญคือเขาบริจาคคุณค่าทางวัตถุแก่คนขัดสน ดังนั้นการทำบุญจึงเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ที่เรียกว่าการแสดงออกในการให้การสนับสนุนแก่ผู้แทนของชนชั้นปกครองสำหรับผู้คนจากชั้นล่าง

ความหมายที่ทันสมัยของผู้ใจบุญคำแนะนำการตีความที่แตกต่างกันเล็กน้อย วันนี้ผู้ใจบุญเป็นเรื่องที่เปิดเผยตัวเองจากด้านดี "ผู้มีพระคุณ" ที่ทันสมัยส่วนใหญ่ทำความดีเพื่อประโยชน์และการโฆษณาที่หลากหลาย

สิ่งที่จำเป็นสำหรับการก่อตัวของการทำบุญวันนี้สามารถพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในกฎภาษีซึ่งได้รับการอนุมัติสิทธิ์สำหรับธุรกิจที่บริจาคเงิน นอกจากนี้การกุศลที่ทันสมัยเป็นแฟชั่น ภรรยาหลายคนที่มีบุคลิกที่รู้จักกันดีหรือคนที่ร่ำรวยเพียงบริจาคเงินให้โรงพยาบาลมูลนิธิหรือจัดตั้งองค์กรการกุศลเอง ตามกฎแล้วผู้หญิงเหล่านี้ได้รับประโยชน์จากความเบื่อหน่ายและไม่ได้มาจากความรักอันยิ่งใหญ่ต่อสังคม

นอกจากนี้การทำบุญเพื่อสาธารณะยังก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของผู้มีอุปการคุณในสังคม ในทางกลับกันผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ก็สร้างการกุศลระดับหนึ่งด้วยการชดใช้การละเมิด ออร์โธดอกซ์ยังถ่ายทอดโอกาสในการไถ่กรรมชั่วด้วยการทำความดี สัญญาการกุศลเป็นไปได้ของการได้รับพระคุณในการเป็นนิรันดร์ผ่านการกระทำการกุศลในชีวิตทางโลก

ผู้คนกลายเป็นผู้ใจบุญด้วยเหตุผลที่กล่าวมาด้านล่าง:

- เนื่องจากความปรารถนาที่จะทำให้เท่าเทียมกันความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม

- เนื่องจากความปรารถนาที่จะขยายเวลาชื่อของคุณเองในหน้าประวัติศาสตร์;

- เนื่องจากสาเหตุของการรับใช้ปิตุภูมิและประชาชน

- ที่เรียกร้องของหัวใจ;

- เนื่องจากทัศนคติที่มีมนุษยธรรมต่อวิชามนุษย์ว่าเป็นสัตว์ของพระเจ้า

ดังนั้นพื้นฐานทางจิตวิทยาพื้นฐานของมนุษยชาติจึงอยู่ในความปรารถนาที่จะช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ความทะเยอทะยานของบุคคลนี้สามารถยอมรับหรือขับไล่ แต่มันจะนำเสนอเหมือนกันในทุกการกระทำของมัน ด้วยการปราบปรามการช่วยเหลือผู้อื่นความไม่ลงรอยกันภายในเกิดความไม่ลงรอยกันเกิดขึ้นซึ่งทำให้เกิดอาการซึมเศร้าเพิ่มความกังวลใจการเกิดขึ้นของความรู้สึกผิดชอบชั่วดี

ในเด็กการทำบุญจะแสดงในขั้นต้นในการดูแลลูกแมวจรจัดและสุนัขเพื่อนบ้าน เด็กวัยหัดเดินมักนำสัตว์กำพร้าที่ป่วยมาที่บ้านถึงแม้จะเป็นกับพ่อแม่ ในวัยแรกรุ่นการกุศลที่พบในฝูงชนของเพื่อนร่วมชั้นหิวและเป็นผลมาจากตู้เย็นที่ว่างเปล่า ผู้ใหญ่ถูกกักขังอยู่ในท่าทางการกุศลโดยตรง: บริจาคเงินบริจาคสิ่งของที่ไม่จำเป็นให้กับผู้ที่ต้องการหรือนำพวกเขาไปยังสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า

ผู้ใจบุญโดยธรรมชาติเป็นนักแสดงที่ยอดเยี่ยม แต่พวกเขาพบว่ามันยากที่จะทำงานในกลุ่มที่ไม่เป็นระเบียบ ในสาขาวิชาชีพผู้ใจบุญมักจะมีความรับผิดชอบต่อตนเองมากกว่าเพื่อนร่วมงาน

ผู้ใจบุญจะตอบสนองคำขอเพื่อขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานเสมอ พฤติกรรมดังกล่าวมักทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร นอกจากนี้เพื่อนร่วมงานก็ใช้คนใจบุญโดยคิดว่ามันไร้ปัญหา

ในความสัมพันธ์ในครอบครัวผู้ใจบุญถือว่าเป็นครอบครัวที่ยอดเยี่ยม พวกเขาจะเข้ามาช่วยในครึ่งหลังเสมอแม้ว่าจะไม่ถามก็ตาม

ผู้ใจบุญหมายความว่าอย่างไร

คำนี้หมายถึงหัวเรื่องที่รักมนุษยชาติ - ในการตีความที่แคบ ดังนั้นแนวคิดภายใต้การพิจารณาสามารถตรงข้ามกับคำว่า misanthrope ซึ่งหมายถึง misanthrope ในแง่นี้การทำบุญมีอยู่ในธรรมชาติของบุคลิกภาพเนื่องจากความอยู่รอดของมันเป็นไปได้เฉพาะในสังคมที่หลักการของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นหลัก

ความเป็นคนใจบุญสุนทานนั้นอยู่ที่ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องหรือความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือด้านการกุศลและผู้ที่ให้การยอมรับ พูดง่ายๆคือบุคคลที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการกุศลเนื่องจากสถานการณ์ในอดีตไม่ได้ถูกผูกมัดโดยกรอบการทำงานที่เข้มงวดซึ่งกำหนดภาระหน้าที่ของความช่วยเหลือซึ่งกันและกันกับผู้ที่ได้รับการสนับสนุนการกุศล วิชาที่ให้และรับแตกต่างกันอย่างมากในสถานะทางสังคมและความปลอดภัยของวัสดุ ใจบุญสุนทานรูปแบบการกระทำที่ไม่สนใจคุณธรรม มันมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความแตกต่างทางสังคมและแนวโน้มทางสังคมที่ลดลง

วันนี้เนื่องจากบรรยากาศที่ไม่ใช่การแทรกแซงความเฉยเมยต่อความใจบุญของผู้ใจบุญมักถูกมองว่าเป็นคนที่คลั่งไคล้ (เรื่องที่แตกต่างจากคนส่วนใหญ่เป็น "คนบ้า" ในเมือง)

ใจบุญสุนทานเช่นเดียวกับปรากฏการณ์อื่น ๆ ในสังคมเป็นปรากฏการณ์ที่คลุมเครือ

หากเราพิจารณาแนวคิดนี้อย่างกว้างขวางมากขึ้นตามมุมมองที่ทันสมัยคำถาม: ผู้ใจบุญหมายความว่าอะไรเราสามารถให้คำตอบต่อไปนี้ แม้จะมีความจริงที่ว่าคำนั้นมาจากภาษากรีกสองภาษาและหมายถึงการรักผู้คนในทุกวันนี้มันเป็นธรรมเนียมที่จะเรียกมันว่าบุคคลใดที่มีส่วนร่วมในการกุศลโดยไม่คำนึงถึงแรงจูงใจของผู้ที่สนับสนุน

เป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าองค์กรการกุศลของโลกใช้กองกำลังของตนเองเพื่อการพัฒนาด้านสุขภาพทำการค้นพบทางวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมที่เฟื่องฟู อย่างไรก็ตามที่นี่มีหินที่มองไม่เห็น

ตัวอย่างเช่นในสหรัฐอเมริกากิจกรรมระดับมืออาชีพของฐานรากนั้นไม่แตกต่างจากการวางแนวทางการเมืองของประเทศซึ่งมีภารกิจหลักคือการบรรลุ "สวัสดิการสากล" นักการเมืองร่วมกับผู้ใจบุญช่วยเหลือผู้ยากไร้ผลักดันประเทศให้อยู่ในมุมหนึ่ง ความพยายามของพวกเขาเติบโตขึ้นมากกว่าหนึ่งวิชาขึ้นอยู่กับรุ่น ผู้คนเคยได้รับความช่วยเหลือการกุศลด้วยเหตุนี้พวกเขาไม่จำเป็นต้องทำงานและเป็นผล - ความปรารถนาที่จะจัดหาให้ตนเอง ในความเป็นจริงการทำบุญที่มากเกินไปทำให้คนเหล่านี้ไม่ได้เป็นอิสระพวกเขาพึ่งพาการช่วยเหลือทางสังคมอย่างต่อเนื่อง วิชาส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในความดูแลของศิลปะไม่ต้องการทำงานพวกเขาไม่สามารถเปลี่ยนตำแหน่งของตัวเองได้

การกุศลที่ปราศจากความคิดเช่นนี้มีผลกระทบทางลบต่อผู้ย้ายถิ่นฐานเนื่องจากได้รับความช่วยเหลือทั้งทางสังคมและการศึกษาในเวลาเดียวกัน เป็นผลให้โปรแกรมการศึกษาได้นำไปสู่การทำลายความสำคัญทางชาติพันธุ์การสูญเสียเอกลักษณ์ของชาติของชนกลุ่มน้อยแห่งชาติ แม้จะมีผลกระทบเชิงลบทั้งหมดของการทำบุญที่มากเกินไปกิจกรรมเชิงสังคมของมูลนิธิการกุศลแก้ปัญหาและปัญหาเร่งด่วนของคนจนซึ่งรัฐก็ไม่พยายามที่จะแก้ไข นี่คือประโยชน์หลักและภารกิจของการทำบุญ

ดังนั้นคุณลักษณะพื้นฐานของการทำบุญคือการกุศลซึ่งเป็นการแสดงออกที่เฉพาะเจาะจงของมนุษยนิยม โดยหลักการแล้วการทำบุญควรรวมชุดของการกระทำทางศีลธรรมและหลักการทางศีลธรรมที่มุ่งสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือโดยไม่คิดมูลค่าแก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส

การกุศลในตัวเองมีความสำคัญไม่เพียง แต่เพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับความคุ้มครองทางสังคมน้อยที่สุดเท่านั้น มันเป็นหนึ่งในกิจกรรมทางสังคมการแสดงออกถึงความมีน้ำใจและคุณธรรมและการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ดูวิดีโอ: ตามหาลงขายขนมหวาน. มคนใจบญฝากเงนและของใชมาให ดงใหญแลว!! (ธันวาคม 2019).

Загрузка...